سرخط خبرها
خانه / کارگران / صدای حق طلبانه کارگران را نمی توان خاموش کرد
صدای حق طلبانه کارگران را نمی توان خاموش کرد

صدای حق طلبانه کارگران را نمی توان خاموش کرد

کارگران، مردم شریف ایران!
طی ماه های اخیر در لابلای اخبار اخراج سازی کارگران، اعتراضات کارگری و تضییع حقوق کارگران از سوی کارفرمایان و حامیان آنها که در راستای اجرای سیاست های نئولیبرالی دولت صورت پذیرفته است. خبر اخراج تیم سرویس کارگری ایلنا توجهات را به آن سمت و سو جلب کرد خبرنگارانی که اعتراضات و تجمعات کارگران را سوژه خبری می کردند خود سوژه خبری شدند. اخراج تیم سرویس کارگری ایلنا در حالی از سوی خانه کارگر در راس آن علیرضا محجوب و مدیریت خبرگزاری صورت پذیرفته، که به گفته خود آنها پوشش اخبار اعتراضات کارگران، معلمان، پرستاران و… همچنین مصاحبه های کارگری و انتشار اخباری مبنی بر تضییع حقوق کارگران و استثمار آنها و نیز موضوع تشکیل تشکل صنفی خود که از ابتدابی و بدیهی ترین حق شناخته شده کارگران می باشد و گویا با مخالفت شدید خانه کارگر و مدیریت خبرگزاری ایلنا روبرو گشته، از دلایل اخراج خود قلمداد کرده‌اند.
ما کارگران خبازی های سنندج و مریوان حمایت و پشتیبانی خود را از خواست و مطالبات تیم سرویس کارگری ایلنا از جمله خواست ایجاد تشکل صنفی خبرنگاران اعلام می داریم و بر این عقیده ایم که تشکلات صنفی کارگران باید با خواست و اراده خود کارگران ایجاد شود و دولت ها موظف اند این تشکل ها را ثبت و برسمیت بشناسند. به همین خاطر ما کارگران خباز ضمن محکوم کردن اخراج تیم سرویس کارگری ایلنا، بار دیگر با تکیه بر موضع گیری پیشین خود مبنی بر اینکه سیاست های خانه کارگر و در راس آن علیرضا محجوب هیچ گاه در راستای منافع طبقه کارگر ایران نبوده و نیست. اخراج تیم سرویس کارگری ایلنا از سوی سرمایه داران و نهاد ضد کارگری وابسته به آن یعنی خانه کارگر همزمان با برخورد پلیس در چند تجمع اخیر کارگران جز در راستای خفه کردن صدای حق طلبانه کارگران نمی تواند تحلیل دیگری را در بر داشته باشد . به زعم ما اطلاع رسانی آزاد و بدون سانسور حق خدشه ناپذیر و اجتماعی آحاد مردم علی الخصوص کارگران می باشد. لذا ما خواهان بازگشت به کار تیم سرویس کارگری ایلنا هستیم تا این روزنه هر چند محدود که صدای کارگران را رو به جامعه انعکاس می داد، بسته نشود.


انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و حومه
انجمن صنفی کارگران خبازی های مریوان و سروآباد