سرخط خبرها
خانه / بازنشستگان / صندوق های بازنشستگی در وضعیت بحرانی هستند
صندوق های بازنشستگی در وضعیت بحرانی هستند

صندوق های بازنشستگی در وضعیت بحرانی هستند

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد صندوق های بازنشستگی در کشور گفت: وضعیت این صندوق‌ها در حال حاضر بحرانی است و باید در حداقل زمان سر و سامان بگیرد.

به گفته محمداسماعیل سعیدی، اداره صندوق ها، نحوه تامین سرمایه هایی که در طول سالیان متمادی صاحب آن شده اند، نحوه مدیریت سرمایه و… از جمله مواردی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

سعیدی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی ۳۵ درصد اقتصاد کشور را در دست دارد، عنوان کرد: علی رغم اینکه سرمایه تامین اجتماعی یک سوم درآمد کل کشور است، اما شرکت هایی که زیرمجموعه این سازمان هستند، عمدتا ضررده و در حال ورشکستگی و یا تعطیلی هستند. بنابراین مشخص است که شرکت ها به دلیل سوءمدیریت به این وضعیت گرفتار شده اند چون سرمایه آنها کم نیست.

وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی سرمایه زیادی دارند اما متاسفانه بدهکار و در آستانه ورشکستگی هستند، گفت: در حال حاضر صندوق نیروهای مسلح نیز به آنها اضافه شده و برای گذران امور افراد تحت پوشش خود از دولت کمک می گیرند. در حالی که صندوق ها باید خودشان خود را اداره کنند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۳۰۰ شرکت، کارخانه، مراکز تولیدی و خدمات زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی هستند، اظهار داشت: باید بتوانیم این شرکت ها را ساماندهی کرده و از سرمایه های در اختیار سود به دست آوریم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه نباید صندوق ها به حیاط خلوت تبدیل شوند، تصریح کرد: مدیریت آنها به جای سیاسی شدن باید فنی و پاسخگو باشد تا بتواند مشکلات را حل کند.

سعیدی تاکید کرد: یکی از مشکلات مدیریتی در کشور این است که مدیریت و تصمیم درستی در واگذاری ها انجام نشده و همین موارد باعث شده تا نتوانیم از داشته ها و سرمایه های خود در کشور استفاده کنیم.

منبع:

حبرگزاری مهر