سرخط خبرها
خانه / کارگران / عصر امروز کارگران نورد و لوله صفا به اعتصاب خود پایان دادند
عصر امروز کارگران نورد و لوله صفا به اعتصاب خود پایان دادند

عصر امروز کارگران نورد و لوله صفا به اعتصاب خود پایان دادند

کارگران نورد و لوله صفا بعد از بیست روز اعتراض ساعت 4.5 بعد از ظهر امروز شنبه 17 آبان به اعتصاب خود پایان دادند

طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ، کارگران نورد و لوله صفا که از ساعات اولیه صبح وارد کارخانه شده بودند و در طی روز با وعده های آقای رستمی که از جانب مدیر عامل کارخانه در جمع کارگران قرائت شده بود حاضر به اتمام اعتصاب خود نشده بودند، قائم مقام کارخانه نورد و لوله صفا از دفتر مرکزی شرکت در تهران به کارخانه اعزام میشود و درجمع کارگران آنان را به مذاکره و گفتگو دعوت مینماید

بعد از کشکشهای طولانی در امروز کارگران با قائم مقام شرکت به توافقاتی دست میابند و شرط تعیین میکنند که قائم مقام شرکت نتایج توافقات فی مابین را در جمع کارگران مطرح و توافق کل کارگران را حاصل نماید

بر همین مبنی قائم مقام شرکت در جمع کارگران نورد و لوله صفا حاضر و چهار آیتمی که با نمایندگان کارگران به توافق رسیده را مطرح میکند

1- حقوق کلیه کارگران نهایتا تا پنجم هر ماه به حساب آنان واریز گردد
2-تمدید و اعتبار دفترچه های بیمه تامین اجتماعی کارگران نهایتا تا دو هفته دیگر حل گردد
3- مابقی طلب کارگران تا آخر سال تصویه گردد
4- کارگران حق مسلم خود میدانند چناچه هر کدام از بندهای فوق از طرف کارفرما اجرا نشود به اعتراض خود ادامه دهند

قائم مقام شرکت نیز در جمع کارگران اعلام کرد تمامی این چهار بند را قبول دارد و متعهد به انجام آن میباشد

به دنبال این تعهدات از طرف کارفرما کارگران با حفظ حق اعتراض و اعتصاب در صورت اجرا نشدن هر کدام از این توافقات ساعت 4.5 بعد ازظهر به سر کارهای خود رفتند و به اعتصاب پایان دادند

اتحادیه آزاد کارگران ایران

17 آبان 93