سرخط خبرها
خانه / کارگران / علیرغم اعمال فشار بر کارگران اعتصابی پروفیل ساوه، کارگران این کارخانه و نورد لوله صفا همچنان در اعتصاب بسر میبرند
علیرغم اعمال فشار بر کارگران اعتصابی پروفیل ساوه، کارگران این کارخانه و نورد لوله صفا همچنان در اعتصاب بسر میبرند

علیرغم اعمال فشار بر کارگران اعتصابی پروفیل ساوه، کارگران این کارخانه و نورد لوله صفا همچنان در اعتصاب بسر میبرند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: علیرغم جلوگیری از ورود چهار کارگر اعتصابی پروفیل ساوه به کارخانه و عزم کارفرما برای اخراج آنان و همچنین اجبار و تهدید کارگران واحد گالوانیزه برای راه اندازی این بخش، اعتصاب کارگران این کارخانه همچنان ادامه دارد. این اعمال فشارها در حالی بر کارگران اعتصابی صورت گرفته است که کارفرما صبح امروز تلاش کرد برای به شکست کشاندن اعتصاب، بخشهای غیر مهمی از کارخانه را تعطیل اعلام کند و همچنین از ورود کارگرانی که طی هفته های گذشته بنا بر خواست کارفرما کار را تعطیل کرده بودند به کارخانه جلوگیری کرده است. اما با همه این فشارها بویژه اجبار کارفرما برای راه اندازی واحد گالوانیزه کارخانه، کارگران این بخش در اتحاد و همبستگی با همکاران خود بطور یکپارچه ای اعلام کردند تا بازگشت بکار 4 نفر از همکارانشان اعتصاب خود را نخواهند شکست.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، فشار بر کارگران پروفیل ساوه و تداوم اعتصاب متحدانه این کارگران در حالی ادامه دارد که اعتصاب نزدیک به 1200 کارگر کارخانه نورد لوله صفا نیز علیرغم وعده کارفرما برای پرداخت دستمزدشان در روز پنج شنبه هفته جاری همچنان ادامه دارد و این کارگران اعلام کرده اند تا واریز دستمزد معوقه خود به حسابهایشان همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

کارخانه پروفیل ساوه با حدود 1200 کارگر و کارخانه نورد لوله صفا با همین حدود کارگر، تماما متعلق به یک کارفرما هستند و طی سالهای گذشته کارگران هر دو کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدشان بارها دست به اعتصاب زده اند اما کارفرما هر بار وعده های خود را زیر پا گذاشته و علیرغم خرید چندین کارخانه بزرگ دیگر در طول سالهای گذشته از پرداخت بموقع دستمزد بیش از 2000 هزار کارگر این دو کارخانه خوددای کرده است و بارها با عدم واریز بیمه های کارگران به حساب سازمان تامین اجتماعی باعث عدم تمدید دفترچه های درمانی این کارگران و پیش آمدن مشکلات سخت درمانی برای آنان و خانواده هایشان شده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 24 شهریور ماه 1393