سرخط خبرها
خانه / کارگران / فشار بر فعالین کارگری با چه هدفی!
فشار بر فعالین کارگری با چه هدفی!

فشار بر فعالین کارگری با چه هدفی!

با دستگیری و به زندان بردن فعالان کارگری در اول ماه مه امسال ، دور جدید فشار بر کارگران زندانی و خانواده هایشان پس از حمله به بند ۳۵۰ اوین افزایش یافته است.برخورد غیرقانونی با شاهرخ زمانی کارگر نقاش و عضو سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و تبعید ایشان به زندان قزل حصار و سپس تبعید رضا شهابی راننده اتوبوسرانی تهران و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به زندان گوهردشت آغاز این فشارها بود. در تاریخ ۹/۴/۱۳۹۳ خانواده بهنام ابراهیم زاده ، در دادسرای زندان اوین به مدت نیم ساعت ملاقات حضوری با خانواده اش داشت . پس ازاین ملاقات، مامورین امنیتی در اقدامی بی سابقه همراه همسر و فرزند بیمار ابراهیم زاده به منزلش رفته و با تفتیش خانه و بازکردن حافظه کامپیوتر و ضبط لب تاب نیما ابراهیم زاده و توقیف فلش ها و یادداشت های بهنام ابراهیم زاده و در حالی که مامورین از کلیه این اقدامات فیلبرداری می کردند آنهم در یک محله کارگری و در مقابل همسایگان این خانواده صورت گرفته است که موجی از حیرت و بهت همگان را در بر گرفته بود.آنچه که تاکنون به ما اطلاع داده شده است تمامی این حرکات پرونده سازی جدیدی برای بهنام ابراهیم زاده و تبعید او صورت می گیرد. بی تردید این اقدامات عقبه دیگری دارد که آنهم پرونده سازی و دستگیری های تازه فعالین کارگری است.

همانطوریکه بارها اعلام کرده ایم این گونه اقدامات برعلیه فعالان کارگری یک پیام برای جنبش کارگری دارد و آن این است که فعالان جنبش را خسته کرده و آماده برای مهاجرت از میهن کنند. تا فعالیت های کارگری را به رکود بکشانند.این حرکات در حالی صورت می گیرد تا این فعالین دست به اعتصاب غذا بزنند و به این ترتیب جسم و روح و فکر این فعالان را به نابودی بکشانند.

برادران در بند !
این توطئه را عقیم بگذاریم و نگذاریم دشمنان جنبش کارگری ایران به خواسته هایشان که همانا نابودی فیزیکی و معنوی ماست موفق شوند.
ما از همه دوستان دربند خود می خواهیم که دست به اعتصاب غذا نزنند و این حربه را به شمشیری علیه خود تبدیل نکنیم.باز هم تکرار می کنیم سلامت شما برای جنبش کارگری ایران مهمتر است. ما ضمن محکوم کردن برخوردهای غیر قانونی با بهنام ابراهیم زاده و خانواده زحمتکشش ، اعلام می کنیم که توطئه برای نابودی جنبش کارگری با خیزش های موفقیت آمیز کارگران پلی اکریل اصفهان و کارگران معدن بافق ، برای نابودی جنبش کارگری با عملیات فرسایشی علیه براران دربندمان صورت می گیرد . با هوشیاری این توطئه را خنثا کنیم.

” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ”
۹۳/۰۴/۱۰