سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / فعالان سندیکایی بیست و شش کشور اروپایی: نه به خصوصی سازی خدمات عمومی
فعالان سندیکایی بیست و شش کشور اروپایی: نه به خصوصی سازی خدمات عمومی

فعالان سندیکایی بیست و شش کشور اروپایی: نه به خصوصی سازی خدمات عمومی

“خدمات دولتی را خصوصی نکنید، آنها را از تعرض بازار آزاد دور نگه دارید”. این، شعار نشستی بود که با حضور صد فعال سندیکایی ، نمایندگان اتحادیه های کارکنان بخش دولتی بیست و شش کشور اروپایی، پانزدهم و شانزدهم فوریه در وین پایتخت اتریش برگزار شد.

مدیریت این نشست بر عهده فدراسیون اتحادیه های بخش دولتی اروپا (EPSU) و کمیته اتحادیه های آموزشی اروپا (ETUCE) بود.

چکیده مباحث این نشست را می توان در دو بخش خلاصه کرد:

  • مسئولیت ارائه آموزش کیفی با دولت ها است

قواعد و سازو کارهای بازار آزاد، امکان ارائه آموزش با کیفیت را از بخش خصوصی که مبنا و اساس کار آن، سود آوری و درآمدزایی است، سلب می کند. آموزش، یک کالای دولتی است، خصوصی سازی، کیفیت وکمیت آن را تنزل می دهد.

  • واگذاری سرویس های دولتی به بخش خصوصی از طریق قراردادهای تجاری، ساختار اجتماعی جوامع را با خطر روبرو می سازد.

دولت ها به جای تمرکز بر اجرای سیاست های لیبرالی، باید بر تعیین و به کارگیری راهکارها و استراتژی هایی متمرکز شوند که تسهیل کننده دسترسی همه شهروندان به  خدمات پزشکی و بهداشتی با کیفیت و آموزش باکیفیت هستند. در غیر این صورت ساختار اجتماعی کشورها هر روز  بیش از پیش به سمت طبقاتی شدن تغییر شکل می دهد.

در بیانیه مشترک اتحادیه های حاضر در این نشست آمده است:

“همه شهروندان در یک جامعه عادلانه و دموکراتیک باید بتوانند از سرویس ها و خدمات عمومی واجد شرایط زیر بهره ببرند:

  • به سهولت و با بیشترین سطح پوشش اجتماعی قابل دسترسی باشند
  • حتی در صورت رایگان بودن، شهروندان توانایی تقبل هزینه های جانبی را نیز داشته باشند.
  • ارائه این سرویس ها مستمر و بدون وقفه باشد
  • کنترل دموکراتیک و قانونمند نهادهای دولتی وجود داشته باشد
  • برابری درسطح ارائه این سرویس ها فارغ از هر نوع تبعیض  قومی، مذهبی، طبقاتی و جغرافیایی تضمین شود.

سطح توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی جوامع با کیفیت و سطح ارائه خدمات عمومی کشورها، رابطه مستقیم دارد. ارائه خدمات و سرویس های دولتی کیفی، یعنی فراهم کردن فرصت های برابر برای همه، یعنی رفع تبعیض در توزیع درآمدهای ملی و ثروت همگانی”.

نسرین هزاره مقدم

منبع:

وبسایت سازمان جهانی آموزش (EI)