سرخط خبرها
خانه / معلمان / مجمع عمومی کانون صنفی معلمان استان بوشهر برگزار شد
مجمع عمومی کانون صنفی معلمان استان بوشهر برگزار شد

مجمع عمومی کانون صنفی معلمان استان بوشهر برگزار شد

حقوق معلم و کارگر

مجمع عمومی کانون صنفی معلمان استان بوشهر،روز 27 مهر ماه با حضور نمابنده معاون سیاسی استانداری بوشهر در کانون تربیتی امام برگزار شد.

در این مجمع ،حدود شصت نفر حضور داشتند،ابتدا اساسنامه مورد بررسی قرار گرفت و با تغییرات پیشنهادی حضار محترم به رای گذاشته شد و با قیام و قعود با اکثریت قاطع به تصویب رسید.آنگاه از میان حاضران معلم ،ثبت نام برای هیات مدیره صورت گرفت و تعدادی تبت نام نمودند که رای گیری کتبی صورت گرفت و آرا توسط رییس سنی جلسه،منشی تک به تک در حضور نماینده استانداری شمارش شد.

در انتها،رای گیری برای بازرسان به صورت کتبی صورت گرفت و شمارش آرا همانند مرحله قبل انجام شد ،نتیجه همه رای گیری ها در فرم های مخصوص ثبت شد و آرا در حضور نماینده استانداری بسته شد و جلسه ساعت نه و ربع پایان یافت.

در رایگیری برای هیات مدیره، حسین رضایی بیشترین آرا را کسب کرد