سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / محاکمه رهبران کارگری ترکیه: محاکمه آزادی اجتماعات و دموکراسی
محاکمه رهبران کارگری ترکیه: محاکمه آزادی اجتماعات و دموکراسی

محاکمه رهبران کارگری ترکیه: محاکمه آزادی اجتماعات و دموکراسی

جمعه، ششم فوریه، در دادگاه عالی استانبول، پنج تن از رهبران کارگری این کشور، به علت شرکت در تجمعات ماه می 2014 در میدان تقسیم استانبول، تفهیم اتهام شدند. دبیر کل کنفدراسیون کارگران بخش عمومی (KESK) و دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه های صنفی ترقی خواه (DISK) از جمله این رهبران بودند. در حال حاضر، هرکدام از این فعالان با دو تا چهار سال حکم حبس به جرم “تحریک به تجمع و تظاهرات غیر قانونی” مواجه هستند و جلسه بعدی این دادگاه، به 24 مارس موکول شده است.

به طور سنتی، میدان تقسیم مرکز همه برنامه ها و مراسم اول ماه می استانبول محسوب می شود. اما در اول ماه می 1977 مردان مسلح به روی پانصد هزار تجمع کننده این میدان آتش گشودند که در جریان این حمله خشونت بار، سی و شش تن کشته شدند. پس از آن به مدت سی سال، تمامی مراسم اول ماه می در میدان تقسیم ممنوع اعلام شد.

جالب است که برای بار دوم این ممنوعیت در سال 2013 تجدید شد. مراسم ماه می 2013 با برخورد شدید امنیتی روبرو شد و دامنه اعتراضات فعالان، پس از آن، به اعتراضات پارک غازی در ماه مارس کشیده شد.

اکنون نیز فعالان کارگری به خاطر تجمع سال 2014 در حال محاکمه هستند. اما در ترکیه تنها  رهبران کارگری نیستند که در مظان اتهام قرار دارند و محاکمه می شوند، این روزها پرونده بسیاری از فعالان اجتماعی از قبیل دانشجویان، معماران، مهندسان، هنرمندان و حتی طرفداران فوتبال به اتهام های واهی از قبیل ایجاد گروههای تروریستی یا تشکیل سازمان های مجرمانه، در دادگاههای مختلف در حال بررسی است.

یکی از اعضای هیات مدیره کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی (ITUC) می گوید: “دولت جدید ترکیه، تنها با بهره گیری از ترس و سرکوب حکومت می کند . یک دیکتاتوری جدید در اروپا در راه است.”

به هر حال اول ماه می نزدیک است. برنامه تخریب پارک غازی هم دوباره به میز کار مقامات ترکیه بازگشته است و اینها احتمال مقابله مجدد شهروندان و مقامات را افزایش می دهد. نتیجه این برخوردها که امروز در دادگاهها جریان دارد، ممکن است دوباره به کف خیابان های استانبول کشیده شود.

نسرین هزاره مقدم

منابع:

خبرگزاری Equal Times

و

وبسایت رسمی ITUC