سرخط خبرها
خانه / معلمان / محمد حبیبی: جان محمود بهشتی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، در خطر است.
محمد حبیبی: جان محمود بهشتی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، در خطر است.

محمد حبیبی: جان محمود بهشتی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، در خطر است.

محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران در گفتگویی با سایت حقوق معلم وکارگر با اشاره به وضعیت وخیم جسمی محمود بهشتی که درنتیجه اعتصاب غذای خشک با خطر جدی مواجه شده است ،مسئولیت هرگونه پیشامد احتمالی را متوجه مسئولین قضایی ،امنیتی و به طور ویژه دولت روحانی و وزارت اموزش وپرورش دانست.
وی با اشاره به اعتراض سخن گوی کانون صنفی معلمان نسبت به ادامه حبس نا عادلانه اش گفت :
درسال 89 اقای بهشتی در نتیجه فعالیت های صنفی که برای معلمان داشتند با حکم نا عادلانه پنج سال حبس تعزیری مواجه شدند .در دادگاهی که فقط پنج دقیقه فرصت دفاع به ایشان داده بودند.و باوجود اعتراضات ایشان در طول این سالها هیچ تغییری دراین حکم ناعادلانه ایجاد نشده است.دراین شرایط و با توجه به اینکه بازپرس شعبه دوم اوین با قرار وثیقه ایشان موافقت کرده بودند اجرای حکم سال 89 به نوعی به معنای تحت فشار قرار دادن این فعال صنفی و خانواده ایشان است.وبا توجه به محبوبیت ایشان درمیان معلمان و فعالان صنفی اقدام نسنجیده ای بود.
حبیبی در مورد شرایطی که منجر به اعتصاب غذای سخن گوی کانون صنفی معلمان ایران شده است چنین می گوید:
خانواده اقای بهشتی از همان روزی که با وجود اعلام وثیقه از ازادی ایشان ممانعت شد با مقامات قضایی رایزنی وگفتگو داشتند.وقتی همه راهها بدون نتیجه باقی ماند ایشان از روز چهارشنبه دست به اعتصاب غذای خشک زده است.با این حال خانواده ایشان بنابه درخواست خود اقای بهشتی از هرگونه رسانه ای شدن این موضوع تا دیروز جلوگیری کردند وهمچنان برای حفظ ارامش در میان جامعه معلمان به خصوص دراغاز سال تحصیلی به رایزنی با مقامات قضایی و اعلام وضعیت وشرایط جسمی ایشان به این مقامات بسنده کرده بودند.در واقع اصرار دوستان فعال صنفی باعث شد که خبر اعتصاب غذا رسانه ای شود.
این عضو کانون صنفی معلمان در خصوص اخرین وضعیت محمود بهشتی گفت:
در حال حاضر که پنج روز از اعتصاب غذای خشک ایشان می گذرد وضعیت جسمی بسیار بدی دارند و درحدود هفت کیلو از وزن ایشان دراین مدت کم شده است. حتی یکبار هم به ایشان سرم وصل شده است.واقعا خانواده و همه فعالین و معلمان نگران شرایط ایشان هستند و به شدت آسیب های جسمی با توجه به کهولت سن اقای بهشتی را تهدید می کند.
محمد حبیبی با اشاره به مسئولیت دولت در قبال فرهنگیان و فعالین صنفی می گوید:
وقتی دولت فعالیت صنفی و تجمعات را حق قانونی وشهروندی می خواند ،وظیفه دارد که دراین مسائل با صراحت ورود کند و از مسئولان قضایی تقاضای رسیدگی کند.رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی موظف است که از حقوق معلمان وفعالین دفاع کند. یکی از خواسته اصلی معلمان و فعالین صنفی در این شرایط رسیدگی به وضعیت معلمان صنفی زندانی و به خصوص رسیدگی سریع به شرایط اقای بهشتی است.جای فعالین صنفی مثل اقای بهشتی که با میانه روی واعتدال همواره بر خط مشی های مدنی تاکید داشتند قطعا زندان نیست.ما امیدوار بودیم با ازادی معلمان زندانی دراغاز سال تحصیلی جدید شرایط لازم برای تعامل مثبت میان مجموعه حاکمیت ودولت با کانونهای صنفی فراهم شود. اما متاسفانه با توجه به عدم تغییر درشرایط معلمان زندانی و به خصوص شرایط وخیم جسمی اقای بهشتی امکان ادامه تعامل کمرنگ می شود.من امیدوارم مجموعه دولت و نهادهای امنیتی به این مسئله توجه داشته باشند که کانونهای صنفی با توجه به رویکرد مدنی و مسالمت امیز خود نه تنها تهدیدی به حساب نمی ایند که از هرگونه تندروی و رفتارهای افراطی جلوگیری می کنند و اقای بهشتی در این زمینه سر امد والگوی همه فعالین صنفی دراین سالها بوده اند.