سرخط خبرها
خانه / معلمان / محمود بهشتی لنگرودی با اعتراض بیمارستان را به مقصد اوین ترک کرد

محمود بهشتی لنگرودی با اعتراض بیمارستان را به مقصد اوین ترک کرد

آدینه بیگی : همسر محمود بهشتی لنگرودی ،سخن گوی کانون صنفی معلمان:

امروز همسرم محمود بهشتی معلم زندانی را بعد از 10روز دردکشیدن بالاخره با نامه پزشک بیمارستان رسالت و موافقت بهداری زندان و حاجیلو برای ویزیت به بیمارستان آوردند ، ولی بدلیل کار غیر اخلاقی مامور همراه که البته از زندان دستورداشت و اصرار داشت دراتاق معاینه حضور داشته باشد ،ایشان حاضر به ویزیت شدن ومعاینه نشدند و با اعتراض بیمارستان را به قصد اوین ترک کردند .