سرخط خبرها
خانه / معلمان / محمود بهشتی لنگرودی با اعتراض بیمارستان را به مقصد اوین ترک کرد
محمود بهشتی لنگرودی با اعتراض بیمارستان را به مقصد اوین ترک کرد

محمود بهشتی لنگرودی با اعتراض بیمارستان را به مقصد اوین ترک کرد

آدینه بیگی : همسر محمود بهشتی لنگرودی ،سخن گوی کانون صنفی معلمان:

امروز همسرم محمود بهشتی معلم زندانی را بعد از 10روز دردکشیدن بالاخره با نامه پزشک بیمارستان رسالت و موافقت بهداری زندان و حاجیلو برای ویزیت به بیمارستان آوردند ، ولی بدلیل کار غیر اخلاقی مامور همراه که البته از زندان دستورداشت و اصرار داشت دراتاق معاینه حضور داشته باشد ،ایشان حاضر به ویزیت شدن ومعاینه نشدند و با اعتراض بیمارستان را به قصد اوین ترک کردند .