سرخط خبرها
خانه / مقالات / مروری اجمالی بر اهداف و عملکرد سازمان آموزش بین الملل (EI)
مروری اجمالی بر اهداف و عملکرد سازمان آموزش بین الملل (EI)

مروری اجمالی بر اهداف و عملکرد سازمان آموزش بین الملل (EI)

برگردان به فارسی: بیتا بنی

یکی از اصول بنیادی  سازمان آموزش بین الملل ( Education International)حمایت از حقوق بشر، حقوق تمام کارمندان اتحادیه های آموزشی و حق آموزش باکیفیت و در دسترس برای همه کودکان است. به این ترتیب،سازمان آموزش بین الملل  پشتیبان تصویب و اجرای قراردادهای بین المللی در حمایت از این حقوق می باشد. چنانچه هر سازمان دولتی-ملی،  قراردادی  که از سوی کشورش  به رسمیت شناخته شده است را نقض کند، این سازمان به نهاد وابسته به خود در آن کشور، برای پیگیری پرونده شکایت یاری خواهد رساند.

یکی از اهداف این سازمان، تقویت توانایی سازمان معلمان در تشکیل و مدیریت اتحادیه ها، شرکت در مذاکرات جمعی و ترویج فرصت های برابر برای همه است.

سازمان آموزش بین الملل در زمینه های حقوق آموزش و پرورش، حقوق کودکان، آزادی علمی، برابری بدون تبعیض از لحاظ جنس، خاستگاه ملی یا قومی، گرایش جنسی و هویت، معلولیت، سن، اعتقادات مذهبی و عقاید سیاسی، فعال است.

سیاست های سازمان آموزش بین الملل در حمایت از حقوق اتحادیه های صنفی بر اساس قطعنامه های تصویب شده توسط کنگره جهانی فرموله شده اند. قطعنامه های این سازمان ازجمله قطعنامه حمایت از حقوق اتحادیه های صنفی در باره مسائلی مانند برابری جنسیتی، حقوق کودکان، و یا مردم بومی  را می توان در بخش های  مختلف وبگاه  این سازمان یافت.

سازمان آموزش بین الملل به نهادهای عضو این سازمان برای آگاهی از حقوق خود یاری می رساند. این سازمان  همچنین به اعضای خود جهت اتخاذ استراتژی هایی که به گسترش دامنه حقوق اتحادیه های صنفی  و احترام  و تصویت قراردادهای سازمان بین المللی کار و تعهدنامه های حقوق بشر می شود، یاری می رساند.

هنگامی که اعضای  این سازمان با نقض حقوق اتحادیه های صنفی آموزشی روبرو می شوند،  نخستین اقدام این سازمان در حمایت از حقوق نقض شده اعضایش، گفت و گو در سطح ملی است. این  سازمان با گسترش حمایت های بین المللی از اعضای خود، در پیشبرد گفتگو میان مقامات کشورها و اتحادیه های معلمان موفق بوده است.

هنگامی که تمام راه ها برای گفت و گو با مقامات شکست خوردند، سازمان آموزش بین الملل اعضای خود را از طریق نامه های اعتراضی، مکاتبه با سفارتخانه ها و در نهایت شکایت به نهادهای بین دولتی مانند سازمان بین المللی کار، شورای اروپا، و  دیگر سازمان ها، پشتیبانی خواهد کرد.

این سازمان علاوه بر پشتیبانی همیشگی از درخواست های اضطراری از سوی اعضایش، از سازمانی هایی که هم اکنون  با چالش های بلند مدت یا سیستماتیک  در کشور های غیر عضو مواجه هستند نیز پشتیبانی می کند.

سازمان آموزش بین الملل همچنین با ACTRAV (دفتر کارگران سازمان بین المللی کار) ، کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی (ITUC)، فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و با گروه های حقوق بشری از جمله سازمان عفو ​​بین الملل، دیده بان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی حقوق بشر (FIDH)، و دیگرسازمان ها و نهاد ها همکاری دارد.

سازمان آموزش بین الملل هر سال در کنفرانس بین المللی کار، گزارشی  کامل در باره وضعیت معلمان ، کودکان کار و دسترسی اقلیت ها به آموزش و پرورش بر حسب استانداردهای بین المللی، ارائه می دهد.

این سازمان هر چهار سال یکبار، آمار خود از عملکرد اتحادیه های حقوق بشری و تجاری در بخش آموزش و پرورش هر کشور برابر با قراردادهای بین المللی که به آن متعهد هستند را منتشر می کند.  این آمار توسط شرکت های وابسته به سازمان آموزش بین الملل در هر کشور ارائه می شود .

برای مطالعه بیشتر در باره فعالیت های سازمان آموزش و پرورش بین الملل به وبگاه این سازمان مراجعه فرمایید. http://www.ei-ie.org/en/