سرخط خبرها
خانه / معلمان / موافقت هیات تخلفات با اصلاحیه حکم تبعید محمد توکلی
موافقت هیات تخلفات با اصلاحیه حکم تبعید محمد توکلی

موافقت هیات تخلفات با اصلاحیه حکم تبعید محمد توکلی

 

اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان

موافقت شعبه یک تجدید نظر هیات تخلفات اداری وزارتخانه آموزش و پرورش با اصلاح حکم یکسال تبعید محمد توکلی؛در هیات عالی نظارت
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 
دوشنبه ۱۲ خرداد ۹۳ برای پیگیری پرونده های معلمان تبعیدی به وزارتخانه رفتم. خوشبختانه شعبه یک تجدید نظر در اقدامی مثبت با اصلاحیه حکم محمد توکلی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان کرمانشاه در هیات عالی نظارت موافقت کرده است.
امیدواریم پرونده تبعید نبی الله باستان فارسانی و علی صادقی نیز با رویکرد مثبت بررسی شود.