سرخط خبرها
خانه / کارگران / موج بیکار سازی کارگران در کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا
موج بیکار سازی کارگران در کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا

موج بیکار سازی کارگران در کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال چندین سال بحران در کارخانه های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا و اعتراضات و اعتصابات مکرر توسط کارگران این کارخانه ها، موجی از اخراج سازی و استعفا، این دو کارخانه را که متعلق به یک کارفرماست در بر گرفته است.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران علاوه بر اخراج 70 کارگر در کارخانه پروفیل ساوه در طول سه ماه گذشته، دیروز 20 نفر از کارگران قسمت تراشکاری نیز پس از اتمام قراردادشان تمدید قرار داد نشده و از کارشان اخراج شدند. بنا بر اظهار کارگران این کارخانه مدیریت تلاش دارد با تعدیل تدریجی نیرو، تولید را یک شیفته کند. کارگران این کارخانه تا سال 1391 با قرارداد یک ساله مشغول بکار بودند اما طی دو سال گذشته کارفرما قراردادهای آنان را تا یک ماه تقلیل داده و از این طریق توانسته براحتی با عدم تمدید قرارداد کارگران دست به اخراج آنان بزند.

بنا بر این گزارش در کارخانه نورد لوله صفا نیز که اخیرا کارگران آن بمدت 20 روز دست به اعتصاب زدند تاکنون 50 نفر از آنان بدلیل شرایط مشقت بار کار از قبیل عدم پرداخت مزد و تمدید دفترچه درمانی مجبور به استعفا شده اند و کار در این کارخانه را رها کرده اند. بدنبال پایان اعتصاب 20 روزه کارگران این کارخانه در روز 17 آبانماه، هنوز از تحقق وعده کارفرما برای حل مشکل عدم تمدید دفترچه های درمانی کارگران خبری نیست. مدیریت این کارخانه متعهد شده بود تا دو هفته پس از پایان اعتصاب این مشکل را حل کند اما با گذشت 12 روز از آن تاریخ تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است. کارگران نورد لوله صفا در پایان اعتصاب خود تاکید کرده بودند چنانچه کارفرما به تعهد خود عمل نکند بار دیگر دست به اعتراض و اعتصاب خواهند زد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 29 آبانماه 1393