سرخط خبرها
خانه / معلمان / نامه جدید جمعی از فرهنگیان خمینی شهر به وزیر آموزش وپرورش 
نامه جدید جمعی از فرهنگیان  خمینی شهر به وزیر آموزش وپرورش 

نامه جدید جمعی از فرهنگیان خمینی شهر به وزیر آموزش وپرورش 

بسمه ای تعالی
یکی از وظایف حتمی ولازم هرانسان مکلف وعاقل ،بلکه هرموجود با حس وحرکتی حفظ ودفاع ازحق خود وسرکوبی وجلوگیری ازمتجاوز ومتعدی به حقوق خود است .حفظ ودفاع از حقوق چه ازلحاظ شرع وچه از لحاظ قانون مقدس ومحترم است .حضرت علی علیه اسلام دراین زمینه می فرمایند:باید در احیای حق خود کوشید وبه دنبال آن بر شتری راهوار نشست وشب وروز راه پیمود ودشواری های راه را در ایفای این وظیفه آسان شمرد.
جناب وزیر آن هایی که در احقاق حق خود سستی وکوتاهی می کنند نه تنها از حق خود دفاع نمی کنند بلکه شخص متجاوز به حقوق را هم گستاخ تر وتشویق کرده انداز این راه به دیگران ظلم وستم می نمایند.
نکته ی قابل اهمیت اینکه یکی از حقوق ما فرهنگیان این است که بتوانیم در سرنوشت خود وفرزندان خویش نقش خود را ایفا کنیم واز آزادی عقیده ،آزادی قلم وبیان که قانون برایمان تصریح کرده استفاده کنیم واز حق خود دفاع نماییم .
جناب وزیر:آنچه هم اکنون دامن گیر نظام آموزشی کشور شده تملق،چاپلوسی، چرب زبانی، توصیف،تعریف های بی جا ودروغ پردازی های فراوان برای تصدی پست های مدیریتی است واین بدعتی زشت وناپسند است که بلای جان جامعه ی فرهنگی خصوصا آموزش وپرورش شده است .واشخاص تملق گو هرگز نسبت به کسی وفادار نخواهندبود .لذا شایسته است که فریب تملق ها وچرب زبانی های این شیادان وسخنان شیرین ای چاپلوسان ونیرنگ این دغلبازان را نخورید وبه یاوه سرایی هاو بیهوده گویی ها گوش فرا ندهید وهمواره عقل ومنطق ،شرافت ودیانت را راهنمای خود قرا دهید تا دچارلغزش نشوید .چراکه اگر با استیضاح نروید دوره ی شماه هم به سر خواهد آمد آنگاه مجبور می شود انگشت تحیر به دندان بگیرید.
جناب وزیر :باروی کارآمدت دولت تدبیر وامید کورسویی از امید در دل تاریک این وزارتخانه  به چشم معلمان رسید وامید داشتند با آمدن شما این تاریکی ها کم کم روشن شود.اما اکنون پس از یک سال نه تنها تاریکی روشن نشده بلکه برآن نیز افزوده شده است .تاجایی که علاوه بر فشار های امنیتی بر این نهاد جریان های خارج از محیط آموزشی مقتدارانه براین نهاد حکمرانی می کند تا جایی که  در شهرستان خمینی شهر برای انتصاب مدیر آموزش وپرورش علاوه بر نهادهای سیاسی امنیتی ،اجتماعی ائم از فرمانداری ،بخشداری، حراست واطلاعات ،امامت جمعه،نماینده ی مجلس و…که دخالت می نمایند کاربه جایی رسیده که فی المثل درتعیین ریاست یک اداره اشخاصی با سه کلاس سواد نقش دارند ولی فرهیختگان فرهنگی ومعلمان فرهیخته این شهر در رایی زنی های این انتخاب وانمتصاب جایگاهی ندارند.آیا این است  معنی آن تفکیک قوایی که قانون مشخص کرده ؟ آیا این است معنی آن حقوق معلم ؟آیا این است نتیجه ی آن انقلاب فرهنگی؟آیا اینست نتیجه آن انتخابات سال 92؟آیا این است آن وعده های که فرمودید؟ بارها وبارها درسخنان خود وعده های پی درپی قول دادید سایه شوم فضای امنیتی را از مدارس برچینید آیا چنین شد؟ بلکه بدتر نیز گردید.تا جایی که امزوزه یک معلم حتی برای گرفتن یک تشویقی جرات نمی کند به اداره مراجعه کند .
جناب فانی :معلمی که از ترس به اداره مراجعه نکند.معلمی که به خاطر ترس داخل کلاس شود ودرب را به روی خود ببندد.معلمی که از ترس در دفتر مدرسه حضور پیدا نکند ویا حرف نزد .قطعا دانش آموزان ترسویی  راپرورش خواهد داد واین برای آموزش وپرورش مناسب نیست.
جناب وزیر بارفتارهایی که امروزه مشاهده می شود ،بادخالت هایی که نهاد های غیر مسئول وغیر مرتبط در سیستم آموزش وپرورش می کند با نان قرض دادن به یکدیگر که مشاهده می شود بیم آن می رود که از سخن تدبیر وامید بوی تزویر وفریب بر آید واندک امیدی که در دل معلمان بود به یاس ونا امیدی تبدیل شود .ودر راس این هرم شما مسئولید.والبته آنچه به جایی نرسد فریاد است .
در پایان یا دآور می شود که  فراموش نکنیدسپردن کارهای بزرگ به دست افراد کوچک ونا توان وواگذار کردن کارهای کوچک به دست افرادبزرگ وتوانمند سبب اضمحلال ونابودی هر بخشی می شود.
جمعی از فرهنگیان شهرستان خمینی شهر
 

یک نظر

  1. از نامه جمعی از فرهنگیان خمینی شهر به فانی تشکر می کنم . که مشکلات آموزش و پرورش را به اطلاع وزیر رسا ندند . پیشنهاد می شود تشکل های صنفی فرهنگیان با وزیر – نمایندگان مجلس – وزارت کشور نامه نگاری کنند و مشکلات خو در ا به گوش مسئولان برسانند این نامه ها اسنادی است که به اطلاع مسئولان می رسد نمی توانند بگویند: ” اطلاع نداشتیم ” یکی از وظیفه تشکل های مدنی و صنفی نقد و نظارت عمکرد مسئولان است .