سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / نامه دبیرکل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در حمایت از کارگران و معلمان زندانی در ایران
نامه دبیرکل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در حمایت از کارگران و معلمان زندانی در ایران

نامه دبیرکل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در حمایت از کارگران و معلمان زندانی در ایران

 دبیرکل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری(ITUC)، در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، خواستار پایان بازداشت، ‌تعقیب قضایی و بدرفتاری با فعالان کارگری و صنفی زندانی شد . 

در متن نامه آمده است:

اینجانب به نمایندگی از 176 میلیون اعضای کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ازشما درخواست پایان دادن به روند دستگیریها، تعقیب وپیگردها وبدرفتاری با فعالان اتحادیه های مستقل کارگری در ایران را دارم .
بسیاری از آنهادرشرایط سختی درحال گذراندن حبس های طولانی مدت بوده ویا اخراج وجریمه شده اند و در واقع برخی ازآنها بمنظورجلوگیری از آزار واذیت مجبوربه ترک وطن خودشده اند.
اخیرا” مطلع شدیم که در 30 آوریل2014 مقامات ایران، آقایان جعفرعظیم زاده وجمیل محمدی را بازداشت کرده اند. درجریان اول ماه می نیز خانم پروین محمدی وشاپوراحسانی راد دستگیر شدند. هر 4 نفر آنها از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزادکارگران ایران میباشند.
از سال گذشته آنها دادخواست جمعی سازمانیافته ای ( طومار امضاء 40 هزارنفری کارگران- م) دراعتراض به شرایط وخیم کارگران و اعضای اتحادیه که برای سازماندهی اعتراضات اول ماه می تلاش کردند ، تنظیم نمودند. خانم پروین محمدی وشاپوراحسانی راد آزادشدند، اما دونفر دیگرهنوز در بند209 زندان اوین باقیمانده اند.
هفته گذشته تعدادی از اعضای تشکلهای دیگربرای بازجوئی احضارشدند. در سال جاری درتعدادی از شهرستانها در سراسر کشورازجمله استان کردستان برای برگزار کردن اعتراضات اول ماه می به آنها هشدار داده شد. درماه می امسال مقامات ایران 23 نفر ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه را بازداشت کردند.ازجمله ابراهیم مددی که قبلا به زندان اوین رفته بود. آنها چندساعت پس از دستگیری آزادشدند.
درتاریخ دوم می ، چندین نفراز اعضای تشکلها وفعالان کارگری وهمچنین خانواده وهمکاران آنها که در تلاش برای گردهمائی درآخرهفته پس ازاول ماه می بودند،هدف دستگیری قرارگرفتند ( اشاره به برگزاری جشن روزکارگر اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک است که درکرج بازداشت شدند .)
هم اکنون12نفر از کارگران وفعالین کارگری در زندان بسر میبرند وبسیاری ازآنهاصرفا” بدلیل مطالبه حقوق اساسی شان درسازماندهی تجمع، با احکام طولانی مدت زندان روبرویند. ما قبلا” درتاریخ 11 آوریل 2014 نگرانیهای خودرا در موردآقایان شاهرخ زمانی که از موسسان سندیکای نقاشان وتزئینات تهران ومحمدجراحی (عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری- م)هستند، ابراز کردیم که هنوزمنتظر پاسخ به این نامه هستیم.
بهنام ابراهیم زاده ازکمیته پیگیری تشکلهای کارگری(CPELU) وفعال حقوق کودک به 5 سال حبس محکوم شده است. حداقل3 نفراز اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجادتشکلهای کارگری (CCHFWO)، ازجمله آقایان: یوسف آب خرابات، محمدمولانائی، و واحدسیده در استان کردستان ایران در زندان بسر میبرند. دیگر اعضای این سازمان کارگری(CCHFWO) به یک تا 5/3 سال حبس محکوم شده اند. ازجمله این افراد میتوان به آقایان: وفا قادری، غالب حسینی، خالدحسینی، محمدکریمی، جمال میناشیری، قاسم مصطفی پور، افشین ندیمی وهادی تنومند اشاره کرد.
حداقل 5 نفراز اعضای انجمن صنفی معلمان ایران(TAI) درحال حاضربه حبس های طولانی مدت در زندان محکوم هستند. به نامهای آقایان: محمودباقری(5/4 سال)، رسول بداغی(6سال)، محمد داوری(6سال)، ومهدی فراهی-شاندیز(3سال). برای آقای عبدالرضا قنبری یکی دیگر از اعضای(TAI) به دلیل ارتباط داشتن با گروههای مخالف خارج کشورحکم اعدام صادرشده بود که به 15 سال تقلیل یافته وهمچنان در زندان بسرمیبرد. سایر رهبران (TAI)، ازجمله آقایان: علی اکبرباغانی، محمودبهشتی لنگرودی، وعلیرضا هاشمی به زندانهای طولانی مدت محکوم شده اند.
آقای رضاشهابی از سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران، درحال سپری کردن حکم 6ساله زندان خودمیباشد درحالیکه تعداددیگری از اعضاء سندیکا یا در زندان بسر میبرند ویا مورد آزار واذیت قرارگرفته اند. آقایان شهابی ، جراحی و مولانائی به مراقبت های فوری پزشکی نیاز دارندکه آنها همواره ازاین مراقبتها محروم شده اند.
این فعالین تشکلهای کارگری صرفا” برای دستیابی به حق مندرج درکنوانسیون های سازمان بین المللی کار(ILO) یعنی تلاش برای تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل وبرای ارتقاء سطح معیشت شاغلین در ایران ، مجازات شده اند.
ما از شما میخواهیم این زندانی ها را فورا” آزاد کرده وبه آزار واذیت اعضای تشکلهای کارگری در ایران خاتمه دهید.
ارادتمندشما
دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری شارون بارو 1393/11/3