سرخط خبرها
خانه / کارگران / نامه ی عضو هیئت اجرایی اتحادیه متال آلمان درخصوص جعفر عظیم زاده
نامه ی عضو هیئت اجرایی اتحادیه متال آلمان درخصوص جعفر عظیم زاده

نامه ی عضو هیئت اجرایی اتحادیه متال آلمان درخصوص جعفر عظیم زاده

ولفگانگ لمب عضو هیئت اجرایی اتحادیه متال آلمان در نامه ای خطاب به مقامات عالیرتبه ایران :
” من از طرف دو میلیون و دویست و سی هزار اعضای صنایع متال، پارچه و لباس و چوب آلمان، این نامه را برای شما مینویسم. ما بزرگترین تشکل اتحادیه ای در جهان هستیم و ریاست اتحادیه جهانی ایندستری آل “IndustriALL” را در اختیار داریم که ۵٠میلیون کارگر را نمایندگی میکند. ما عمیقا درمورد وضعیت حقوق کارگران در ایران نگران هستیم.
من در مورد وضعیت سلامتی جعفر عظیم زاده برایتان مینویسم که یک فعال کارگری شناخته شده و یکی از هماهنگ کنندگان طومار ۴٠ هزار امضا برای افزایش دستمزدهاست. او و اسماعیل عبدی یکی از فعالین شناخته شده معلمان، طی بیانیه مشترکی به مسائلی از قبیل امنیتی کردن و جرم محسوب شدن فعالیتهای اتحادیه ای و صنفی و تجمع و اعتصاب توسط کارگران و معلمان، اعتراض کردند. آقای عبدی با وثیقه آزاد شد، اما آقای عظیم زاده که از نوامبر گذشته دستگیر شده، فقط بخاطر فعالیتهای مسالمت آمیز و مشروع کارگری به شش سال زندان محکوم شده و محکومیت خود را میگذراند. او دست به اعتصاب غذای نامحدود برای عملی کردن خواستهایش زده است که در راس آنها بررسی مجدد پرونده او و رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی قرار دارد…”

” از شما میخواهیم که با آزادی همه این زندانیان، به حقوق پایه ای کارگران و مردم، به حق کارگران برای متشکل شدن در تشکلها و اتحادیه های مورد نظر خود، حق قرار داد جمعی، و حق اعتصاب برای بهبود شرایط خود احترام بگذارید. کارگران و همه مردم کارکن بدون قید و شرط دارای حق تشکل، حق اعتصاب، حق اعتراض، و تشکل برای مقابله با ظلم و بی حقوقی و فقر میباشند”.