سرخط خبرها
خانه / کارگران / نشست کمیسیون ویژه زنان در سازمان ملل
نشست کمیسیون ویژه زنان در سازمان ملل

نشست کمیسیون ویژه زنان در سازمان ملل

نسرین هزاره مقدم


 در جهان آینده، اتحادیه های کارگری و صنفی، بهترین میانجی برای رسیدن به برابری جنسیتی و رشد اقتصادی زنان خواهند بود.

دهم تا دوازدهم مارس، 18 نماینده از پنج  فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری و صنفی در شهر نیویورک، در مقر سازمان ملل، یک نشست برگزار کردند. در این نشست، معضلات اساسی بیش از 70 میلیون زن کارگر در جهان بررسی شد وراهکارهای پایدار برای بهبود وضعیت آنان ارائه گردید.

در این نشست، اولویت های کلیدی زیر مورد بحث قرار گرفت:

–          تامین کار شایسته و سزاوار برای زنان

 کار شایسته به معنای ایجاد فرصت های شغلی مناسب و رفع تفاوت دستمزدها بین زنان و مردان است.

–          حمایت اجتماعی از زنان

حمایت اجتماعی از زنان در سراسر جهان در قالب اصول پذیرفته شده حقوق بشر و دستیابی به خدمات تامین اجتماعی همگانی ممکن می شود.

–          جلوگیری از بیگاری زنان و بهره کشی از آنها در کارهای سخت کم درآمد یا بدون درآمد

این معضل به خصوص در رابطه با قشری از زنان مهاجر در جوامع پیشرفته و زنان طبقات پایین حاشیه نشین در کشورهای درحال توسعه به وضوح دیده می شود. در خیلی از موارد، این بهره کشی توسط اعضای خانواده و نزدیکان زنان صورت می گیرد.

–          خدمات عمومی مناسب برای زنان

این سرویس ها شامل خدمات درمانی و بهداشتی، تامین اجتماعی و بازنشستگی سزاوار، دسترسی به آب شرب سالم و منابع انرژی کافی، حمل و نقل مناسب و خدمات آموزشی است.  اتحادیه های کارگری و فعالان حقوق بشر باید در این راستا همصدا شده و از دولت ها بخواهند که بودجه کافی به این بخش اختصاص دهند.

–          تحصیل رایگان برای زنان در طول دوران زندگی

تحصیل و آموزش رایگان و همگانی، یک مقوله حقوق بشری است و وظیفه تامین آن برعهده دولت ها است. آموزش رایگان زنان و دختران یک زیربنای کلیدی برای توسعه پایدار دموکراسی در همه جوامع است.

–          رفع خشونت علیه زنان و دختران

خشونت علیه زنان معمولا شامل آزارهای جنسی، تهدید یا خشونت فیزیکی در محیط عمومی اجتماع یا در محل کار است.

………………………………………………………………….

دیگر اولویت های کلیدی مورد بحث در این نشست:

–          آگاهی رسانی مداوم به زنان کارگر در مورد نقش کلیدی و دستاوردهای اساسی اتحادیه های کارگری و دعوت از آنان برای حضور فعال و کنشگرانه در این سازمانها.

–          همبستگی و همکاری دوجانبه بین فعالان حقوق زنان و فعالان کارگری اتحادیه ها برای رسیدن به برابری جنسیتی پایدار

–          تلاش برای رفع هرگونه تبعیض و آزار جنسیتی علیه اقلیت های فرهنگی، زبانی، قومی یا مذهبی

 

منبع:

وبسایت رسمی کنفدراسیون صنفی اتحادیه های کارگری (ITUC)