سرخط خبرها
خانه / کارگران / نقض پی در پی حقوق صنفی و شهروندی کارگران با صدور احکام حبس و شلاق
نقض پی در پی حقوق صنفی و شهروندی کارگران با صدور احکام حبس و شلاق

نقض پی در پی حقوق صنفی و شهروندی کارگران با صدور احکام حبس و شلاق

خبرگزاری ایلنا در تاریخ بیست و ششم فروردین از محکومیت دو فعال کارگری در سنندج به پنج ماه حبس و سی ضربه شلاق خبر داد.

این فعالان کارگری به نام های “یدالله صمدی” و “اقبال شبانی” که نمایندگان قانونی کارگران نانوایی های سنندج هستند، در ظاهر به اتهام شرکت در تجمع مردم سنندج در تاریخ شانزده مهرماه در حمایت از مردم کوبانی محکوم شده اند اما خود آنها این اتهام را رد می کنند و می گویند در زمان یاد شده یعنی همزمان با تجمع، در جلسه هیات مدیره انجمن صنفی کارگران خبازی های سنندج و حومه شرکت داشته اند.

محکوم کردن فعالان کارگری به حبس و علاوه بر آن به شلاق، کم کم به یک روال عادی هم برای ایجاد وحشت و ارعاب و هم به قصد تحقیراین فعالان تبدیل شده است، روالی که نقض آشکار حقوق شهروندی و صنفی کارگران است.

چند روز پیش از این  هم در دوازدهم فروردین، پنج کارگر معدن چادرملو در استان یزد نیز به اتهام “اخلال در آسایش و نظم عمومی” به یک سال حبس و شلاق محکوم شدند. اما اصل ماجرا این است که پس از اعتراض سال 92 این کارگران، کارفرما از آنها شکایت می کند و این دادگاه در پی آن شکایت، تشکیل می شود.

علیرغم این که حکم کارگران چادر ملو با اعتراضات فعالان و تشکل های کارگری روبرو شد، چند روز بعد بعد دوباره حکم مشابهی به اتهام اخلال در نظم برای دو فعال کارگری صادر می شود. باید گفت صدور حکم شلاق برای فعالان کارگری آنهم برای نمایندگان قانونی کارگران  شمشیر دولبه ای است که تیغ برنده آن سمت کسانی است که با این قبیل احکام توهین آمیز، قصد دارند کارگران را از مطالبه حقوق قانونی خود بازدارند.

این رویه پیش گرفته شده با هدف ارتباط دادن فعالیت قانونی و اعتراض صنفی با اخلال در نظم عمومی و صدور احکام زندان و همچین حکم تحقیر آمیز شلاق بر اساس همین اتهامات،  سابقه دارد و بی پیشینه نیست.  این روش، تنها حربه ای است برای ترساندن و جلوگیری از فعالیت های مسالمت آمیز قانونی در جهت احقاق حق کارگران، حربه ای که چندان کارآمد نبوده، نیست و هرگز هم نخواهد بود.

نسرین هزاره مقدم