سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / هفتم اکتبر: روز جهانی شغل شایسته (Decent Work)
هفتم اکتبر: روز جهانی شغل شایسته (Decent Work)

هفتم اکتبر: روز جهانی شغل شایسته (Decent Work)

از سال 2008، هفتم اکتبر از سوی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC) به عنوان روز جهانی شغل شایسته یا Decent Work انتخاب شده است.

هر سال اتحادیه های کارگری و صنفی سراسر جهان به همین مناسبت، برنامه هایی را تدارک می بینند.

شعار هفتم اکتبر امسال این است:

به سودجویی شرکت ها و بخش خصوصی خاتمه دهید (End Corporate Greed)

امسال در شهر بروکسل پایتخت بلژیک، تجمعات و اعتراضات خیابانی بسیاری توسط اتحادیه های کارگری سازماندهی شده است و در بیش از 33 کشور جهان برنامه های مشابهی انجام شده است.

برنامه اصلی اتحادیه های کارگری برای هفتم اکتبر امسال مبتنی بر چند خواسته اصلی است:

  • تبدیل قراردادهای شغلی موقت به دائم ( رفع عدم امنیت شغلی)
  • تعیین حداقل دستمزد عادلانه برای کارگران
  • از میان برداشتن بازار کار غیر رسمی

شارون بارو دبیر کل ITUC معتقد است سودجویی بر مبنای تبعیض و سوء استفاده، از حقوق قانونی کارگران می کاهد و بر سرمایه انباشته صاحبان سرمایه می افزاید و این مصداق عینی برده داری مدرن است.  روز جهانی Decent Work نمادی از اتحاد ما در راه بهبود زندگی طبقه کارگر و امید بخش فردایی بهتر است.

ترجمه : نسرین هزاره مقدم

منبع:

http://2015.wddw.org/