سرخط خبرها
خانه / کارگران / وخامت وضعیت جسمانی جعفر عظیم زاده و انتقالش به بیمارستان
وخامت وضعیت جسمانی جعفر عظیم زاده و انتقالش به بیمارستان

وخامت وضعیت جسمانی جعفر عظیم زاده و انتقالش به بیمارستان

امروز چهارشنبه 12 خرداد 95 ساعت 9 صبح جعفر عظیم زاده به خاطر وخامت حالش به بیمارستان شهدای تجریش انتقال یافت، اما پس از 4 ساعت بلاتکلیفی در بیمارستان ، اعلام نمودند که پزشک متخصص داخلی در بیمارستان وجود ندارد .به همین دلیل بدون هیچ گونه اقدامی در جهت مداوای وی ، به زندان اوین بازگردانده شد. در حالیکه کلیه های جعفر عظیم زاده تقریبا از کار افتاده اند و نیاز مبرم و اضطراری به مداوا دارند و حال عمومیش به شدت وخیم است.
به نظر میاید که مسئولین بیمارستان اوین در اعزام و بستری شدن جعفر عظیم زاده ، علی رغم دستور دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی کارشکنی میکنند.
اما پس از بازگرداندن جعفر عظیم زاده به زندان اوین ، پس از گذشت چند ساعت حال وی وخیم میشود و او را به بیمارستان امام خمینی انتقال میدهند و اکنون در ارژانس این بیمارستان بستری گردیده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران