سرخط خبرها
خانه / کارگران / وضعیت نامشخص داوود رفیعی- بیش از بیست روز بازداشت
وضعیت نامشخص داوود رفیعی- بیش از بیست روز بازداشت

وضعیت نامشخص داوود رفیعی- بیش از بیست روز بازداشت

حقوق معلم و کارگر:

روز هجدهم آبان ماه، داوود رفیعی به همراه دو کارگر اخراجی دیگر بازداشت شدند.

این سه کارگر که اخراجی پارس خودرو هستند، برای پیگیری وضعیت کاریشان به کارخانه مراجعه کرده بودند که در محل کارخانه بازداشت شدند.

داوود رفیعی همچنان در بازداشت به سر می‌برد، درحالی که دو کارگر دیگر در روزهای بعد از بازداشت با قرار کفالت آزاد شدند.

گفته می شود برای رفیعی هم قرار وثیقه تعیین شده که خانواده او ناتوان از تامین آن هستند.