سرخط خبرها
خانه / معلمان / وقتی مدیران دولتی خود به دلال تبدیل می شوند…….
وقتی مدیران دولتی خود به دلال تبدیل می شوند…….

وقتی مدیران دولتی خود به دلال تبدیل می شوند…….

فساد و دلالی در میان مدیران دولتی به یک روال عادی تبدیل شده است. این مدیران که نه غم وطن دارند و نه غم سوء شهرتشان ، فقط به دنبال لفت و لیس در مدت مدیریت شان هستند.

کارگر فلزکار در کارخانه سیمان ایلام از این فساد طی گزارشی پرده برداشته است که می خوانید:.

نمایندگی  فروش کارخانه سیمان ایلام در خوزستان  به مدت 6 سال در اختیار 7 عامل فروش که در استان خوزستان مقیم بودند،  بود که با تخفیف 10 درصدی کار می کردند.از مدتها قبل آقایان فرخ نژاد مدیر دفتر و همه کاره سیمان ایلام در درد فتر ایلام و آقای معدن پیشه همه کاره دفتر تهران این شرکت با بهانه های مختلف سعی در ناراضی کردن عاملین فروش آین کارخانه در خوزستان بودند. بطوریکه یک روز 10 درصد تخفیف عاملین فروش را حذف می کردند و یک روز از دادن بار به این هفت نفر طرفه می رفتند و تاکنون هم که هفت ماه از سال می گذرد قرارداد و پول این عاملین فروش را که بصورت یک طرفه ، از طرف افراد نام برده شده قطع کرده اند و با گرفتن رشوه فردی را عامل فروش در خوزستان کرده اند به نام فیضی که 13 درصد به او تخفیف داده و با زد وبند  با فیضی پول های افسانه ای را به جیب می زنند.این مدیران که خود به دلالی در شرکت معروفند به  7 عامل فروش قبلی در خوزستان گفته اند که ما با بریدن نان دیگران نان می خوریم.

بی تردید با این حرکت، مدیران سیمان ایلام به زودی کارخانه سیمان ایلام ورشکست شده  و این آقایان با داشتن ثروتی افسانه ای در اروپا خوش گذرانی خواهند کرد و به ریش همه ما کارگران، خواهند خندید. این گوشه ای از لفت و لیس مدیران دلال صفت است.

(سندیکای کارگران فلزکار مکانیک)