سرخط خبرها
خانه / کارگران / پیام دریافتی از یک کارگر: در آستانه سال نو،۹۰کارگر فرآورده های تزریقی و دارویی ایران بیکار شدند
پیام دریافتی از یک کارگر: در آستانه سال نو،۹۰کارگر فرآورده های تزریقی و دارویی ایران بیکار شدند

پیام دریافتی از یک کارگر: در آستانه سال نو،۹۰کارگر فرآورده های تزریقی و دارویی ایران بیکار شدند

نزدیک به 90 کارگر قرار دادی کارخانه «فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران» واقع در شهرستان ری طی دو ماه گذشته پس از اتمام قرارداد کارشان و در آستانه سال نو بیکار شدند.

آقای مهندس فرهادی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران هم در آستانه اخراج کارگران در تاریخ ۹۳/۸/۲۸ در همایش ملی کارآفرینی و تولید ملی به عنوان کارآفرین برتر کشور انتخاب و معرفی گردیدند. در تاریخ ۹۳/۸/۲۸ کنفرانس ملی کارآفرینی و تولید ملی با رویکرد حمایت از کارآفرینان برتر به منظور ترغیب تولید کنندگان داخلی و ایجاد نیروی محرکه در زمینه ایجاد شغل برگزار گردید.

آقای شافعی ریاست محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در کنفرانس ملی کارآفرینی و تولید ملی در بخشی از پیام خود خطاب به کارآفرینان این چنین گفتند:

“بی شک مسیر رشد صنعت و تجارت کشور بی پایان است و طی این طریق بدون اتکاء به قدرت لایزال حضرت حق و تعهد و مشارکت همگان در راستای بهبود مستمر ممکن نخواهد بود. چنین حرکتی مستلزم اعمال الگوهای موفق در تولید و استفاده مناسب از منابع موجود نهفته است .کارآفرینان در این مسیر با تجمیع سرمایه های مادی و انسانی ، سازندگان جوامعی هستند که عدالت ، تقوا، همکاری متقابل ، زیر بنای آنهاست.”
در همین کنفرانس آقای مهندس فرهادی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران به عنوان کارآفرین برتر کشور انتخاب و معرفی گردیدند!