سرخط خبرها
خانه / معلمان / پیام رسول بداقی از زندان رجایی شهر به مناسبت روز جهانی معلم
پیام رسول بداقی از زندان رجایی شهر به مناسبت روز جهانی معلم

پیام رسول بداقی از زندان رجایی شهر به مناسبت روز جهانی معلم

به نام خداوند جان و خرد

خاک پای همه ی معلمان هستم/

معلمی یعنی مسئولیت آگاهی!

یعنی مسئولیت پاسخگویی به تاریخ بیداری ستمدیدگان/

معلمی یعنی پاشیدن بذر اندیشه در انسان …

رسول بداقی-زندان رجایی شهر

(سیزدهم مهر 1393- پنجم اکتبر 2014)