سرخط خبرها
خانه / کارگران / پیام سندیکا (32) منتشر شد
پیام سندیکا (32) منتشر شد

پیام سندیکا (32) منتشر شد

پیام سندیکا ؛ پیام آور سندیکاهای کارگری ایران در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر شد .


 

 

در این شماره می خوانید :

سرپیام

اطلاعیه های کارگری

مصاحبه با حسین امیدی

بحران آب

همبستگی جنبش سندیکائی جهانی با کارگران ایران

گزارشات کارگر فلزکار

چگونه فرامین صندوق بین المللی پول در کشورمان اجرا می شود ؟

نگرش فرهنگی نیروی کار

نکوداشت پنجاهمین سال ساخت جان پناه کارگر

با ماهی ها در قله

نظر یکی از مسئولین جنبش سندیکایی انگلیس در مورد پیام سندیکا

اعتراضات بافق ؛ راهی پر امید اما طولانی

روز جهانی آموزگار

با پیشروان سندیکائی آشنا شویم

امروز زندگی را آغاز کن ( شعر )

دانلود ماهنامه پیام سندیکا

” روابط عمومی و هیئت تحریریه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک “