سرخط خبرها
خانه / کارگران / “کارگران را شاد می خواهیم!”
“کارگران را شاد می خواهیم!”

“کارگران را شاد می خواهیم!”

وزیر کار، شاد ساختن محیط‌های کارگری را از جمله مهمترین برنامه‌های این وزارتخانه عنوان کرد.تعیین حداقل‌ دستمزد،‌ ارگونومی (دانش بکار بردن اطلاعات علمی موجود دربارۀ انسان) محیط‌های کاری و استانداردهای کار باید مورد بررسی قرار بگیرد و در جهت افزایش نشاط در محیط‌های کاری برنامه‌ریزی شود.وی ادامه داد: در یکی از استانهای کشور که میزان خودکشی در دختران زیاد بود بررسی های انجام شده حاکی از آن بود که نهادهای تولید کننده شادی و نشاط در این استان بسیار کم است.
آقای وزیر چگونه کارگران شاد باشند وقتی :

جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل صبح امروز در محوطه کارخانه اعتراض صنفی کردند.تجمع کنندگان که در بخش‌های کشاورزی و صنعتی کارخانه کار می‌کنند خواستاراجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند.اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران نیشکر هفت تپه از اسفند سال 88 از سوی وزارت کار ابلاغ شده است اما کارفرما به دلیل داشتن بار مالی آن را عملی نمی کند.تعداد کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه حدود هزار کارگراست وحقوق کارگران نی شکر هفت تپه هر ماه با یک ماه تاخیر پرداخت می شود.

«آقای وزیر فقط در هرماه هزارکارگر و خانواده هایشان از دریافت دستمزد خود محروم هستند و کارفرما بابت هر یک ماه حقوق عقب انداختن این کارگران چه سود سرشاری را به جیب می زند و شما از کارگران می خواهید به این دزدی بخندند؟ و شاد به خانه بروند؟» 


” روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک “