سرخط خبرها
خانه / کارگران / کارگران لوله صفا با تجمع در مقابل کارخانه و بر افروختن آتش دست به اعتراض زدند
کارگران لوله صفا با تجمع در مقابل کارخانه و بر افروختن آتش دست به اعتراض زدند

کارگران لوله صفا با تجمع در مقابل کارخانه و بر افروختن آتش دست به اعتراض زدند

صبح دیروزکارگران نورد لوله صفا با تجمع در مقابل کارخانه و بر افروختن آتش دست به اعتراض زدند و خواهان پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود شدند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این تجمع اعتراضی بدنبال آن صورت میگیرد که پس از اعتصاب کارگران این کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت مزد در روز هفتم دی ماه ، کارفرما بلافاصله و از همان روز کارخانه را تعطیل و تاکنون کارخانه و کارگران را به حال خود رها کرده است. کارفرمای این کارخانه پیش تر نیز بمدت یکهفته تا روز 5 دی ماه کارخانه را تعطیل کرده بود.

بنا بر این گزارش بدنبال این تجمع اعتراضی، مامورین اطلاعات و نیروی انتظامی و همچنین نماینده اداره کار ساوه در میان کارگران حاضر شدند و از آنان خواستند تا آتش را خاموش کنند اما کارگران تا پایان تجمع به خواست مامورین اطلاعاتی و امنیتی تن ندادند. همچنین حق پرست نماینده اداره کار ساوه از کارگران خواست تا شکایتی را نسبت به وضعیت خود به اداره کار بدهند که با اعتراض کارگران مواجه شد. کارگران معترض در برابر این خواست نماینده اداره کار گفتند: خودت را به آن راه نزن ما قبلا شکایت کرده ایم و شما شخصا در جریان همه مسائل ما و کارفرما هستی و حال خودت را به بی اطلاعی میزنی و برای سر دواندن از ما میخواهی شکایت کنیم.

در ادامه این تجمع مسئولین حاضر در محل با این وعده که حتما یک ماه از حقوق معوقه فردا صبح به حسابتان واریز خواهد شد تلاش کردند کارگران را از ادامه تجمع برحذر و آنان را وادار به حضور بر سر کار کنند اما کارگران حاضر به پذیرش این وعده ها نشدند و اعلام کردند اینبار ما همه مزدمان را میخواهیم و تا زمانی که پول به حسابمان واریز نشود بر سر کار حاضر نخواهیم شد.

بنا بر اظهار کارگران نورد لوله صفا از آنجا که فردا قرار است نماینده جهانی استاندارد ایزو از دستگاههای کارخانه بازدید کند کارفرما میخواهد با وعده پرداخت یکماه از دستمزد معوقه کار خود را راه بیاندازد. به همین دلیل کارگران نورد لوله صفا اعلام کرده اند تا زمانیکه پول به حسابشان واریز نشود بر سر کار حاضر نخواهند شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 20 دی ماه 1393