سرخط خبرها
خانه / کارگران / کارگران لوله و نورد صفا با دریافت یک ماه حقوق معوقه نیز دست از اعتصاب نکشیدند
کارگران لوله و نورد صفا با دریافت یک ماه حقوق معوقه نیز دست از اعتصاب نکشیدند

کارگران لوله و نورد صفا با دریافت یک ماه حقوق معوقه نیز دست از اعتصاب نکشیدند

کارگران نورد لوله ی صفا امروز چهارشنبه 14 آبان 93 بعد از گذشت 17 روزاز شروع اعتصابشان وارد کارخانه شدند و کارفرما مجبور شد برای شکستن اعتصاب کارگران، یک ماه حقوق به حساب آنان واریز کند ولی کارگران حاضر به اتمام اعتصاب نشدند و خواستار مشخص شدن وضعیت حقوقی و بیمه واشتغال خود شدند و کارفرما بعد از این تصمیم کارگران ، کارخانه را تا اطلاع بعدی تعطیل اعلام کرد.
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران قبل از تعطیلات تاسوعا وعاشورا ،کارگران لوله و نورد صفا نامه ی اعتراضی را به اداره کار ساوه ارسال کردند و در نامه ی خود خواستار رسیدگی به وضعیت پرداخت حقوق و دفترچه های بیمه و وضعیت شغلی خود شدند.
چرا که کارفرما هر از چند گاهی به دلایل مختلف کارخانه را تعظیل اعلام میکند و از پرداخت حقوق کارگران سرباز میزند و بیمه های کارگران را واریز نمیکند و کارگران را جهت درمان خود و خانواده اشان دچار مشکلات فراوانی میکند.
رونوشت این نامه نیز به ارگانهای ذیربط دولتی ارسال گردیده است.
در پی این نامه فرمانداری ساوه کارفرما را مجبور به بازگشایی کارخانه میکند و کارگران امروز صبح به کارخانه رفتند و یک ماه از حقوق اشان نیز به حسابشان واریز شده بود.
اما کارگران اعلام کردند این یک ماه حقوق دردی از ما دوا نخواهد کرد و ما تا وقتی چگونگی پرداخت حقوقهای معوقه و برگشتن اعتبار دفترچه های بیمه و تعطیلی هر از گاهی کارخانه حل نشود ، دست از اعتصاب خود نخواهیم کشید.
کارفرمای لوله و نورد صفا نیز بعد از اعلام تصمیم کارگران ، کارخانه را برای چندمین بار تعطیل اعلام کرد.
لازم به ذکر است اعتصاب نزدیک به هزار و دویست کارگر نورد لوله صفا که از روز شنبه 28 مهر در اعتراض به عدم پرداخت مزد و تمدید دفترچه های درمانی آغاز شده است وارد هفدهمین روز خود شد. این کارگران مدت چهار ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند و 14 ماه است که دفترچه های درمانی آنان بدلیل عدم واریز هزینه های بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی تمدید نشده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – چهاردهم آبان ماه 93