سرخط خبرها
خانه / کارگران / کارگران نورد لوله صفا از ظهر یک شنبه بطور یکپارچه دست به اعتصاب زدند
کارگران نورد لوله صفا از ظهر یک شنبه بطور یکپارچه  دست به اعتصاب زدند

کارگران نورد لوله صفا از ظهر یک شنبه بطور یکپارچه دست به اعتصاب زدند

پس از گذشت دو هفته از آخرین اعتصاب و اعتراضات کارگران نورد لوله صفا، این کارگران ساعت 13 ظهر امروز بار دیگر دست از کار کشیدند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در پی اعتصاب دی ماه کارگران نورد لوله صفا، کارفرمای این کارخانه با شورای تامین شهر ساوه، فرمانداری و اداره کار موافقت کرده بود یکماه از دستمزد معوقه کارگران این کارخانه را 11 بهمن ماه و یکماه دیگر را بعلاوه عیدی و پاداش در اسفند ماه پرداخت کند و باقی مانده حقوق معوقه آنان را شامل ماههای دی و بهمن و اسفند در سال آینده بپردازد. همچنین کارفرما متعهد شده بود کلیه بیمه های واریز نشده این کارگران را که مدت 20 ماه بود به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز کند. کارگران نورد لوله صفا در حضور مسئولین شهر ساوه با شرط محفوظ داشتن حق اعتصاب و اعتراض در صورت خلف وعده کارفرما، اعتصاب خود را روز 26 دی ماه پایان دادند.

بنا بر این گزارش طبق توافق صورت گرفته قرار بود دیروز 11 بهمن ماه یکماه از دستمزد معوقه کارگران لوله صفا به حساب شان واریز شود اما از آنجا که کارفرما به توافق صورت گرفته عمل نکرد این کارگران ظهر امروز بطور یکپارچه ای دست از کار کشیدند و اعلام کردند در صورت تداوم خلف وعده کارفرما همچون دور اعتراضات پیشین خود توام با آتش زدن لاستیک دست به تجمع در مقابل کارخانه خواهند زد. همچنین کارفرما به وعده خود مبنی بر واریز 20 ماه حق بیمه کارگران عمل نکرده است.

بنا بر اظهار کارگران کارخانه نورد لوله صفا، خلف وعده کارفرما چه در مورد پرداخت 20 ماه حق بیمه و چه در مورد پرداخت مزد در شرایطی صورت گرفته است که کارخانه سفارش بزرگی را برای تولید دریافت کرده است بطوریکه پس از مدتها، تولید در سالن rb نیز که یکی از مهمترین سالنهای تولیدی این کارخانه است آغاز شده است و کارخانه با ظرفیت حضور همه کارگران در سالنهای تولید در حال کار است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 12 بهمن ماه 1393