سرخط خبرها
خانه / کارگران / کارگران نیشکر هفت تپه همچنان در اعتصاب
کارگران نیشکر هفت تپه همچنان در اعتصاب

کارگران نیشکر هفت تپه همچنان در اعتصاب

هفتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه هم گذشت و کسی از مجموعه مدیریتی این کارخانه به کارگران جوابگو نیست. مدیران امور اداری و مالی به بهانه مرخصی از کارخانه بیرون رفته اند.مدیرعامل نیشکر هفت تپه که یک مدیر پروازی است در هفته یک روز آنهم بعد از بیرون رفتن کارگران از کارخانه به داخل کارخانه می آید. این مدیرعامل نه تنها هیچ تخصصی در امر نیشکر و فرآورده های آن ندارد بلکه هزینه یک روز آمدن و رفتن ایشان ۱۲میلیون برای کارگران و شرکت هزینه دارد.این در حالی است که کارخانه نیشکر هفت تپه میلیاردی به بیمه تامین اجتماعی بدهکار است و بیمه تکمیلی نیز همین طور. در صورتی که این مبلغ چه برای تامین اجتماعی و چه برای بیمه تکمیلی از حقوق کارگران کم شده است.کارگران این مجموعه تنها نصف حقوق خرداد را گرفته و حقوق ماه های تیر و مرداد هنوز پرداخت نشده است. کارگران نه تنها حقوق عقب افتاده خود را می خواهند بلکه طبقه بندی مشاغل را که از سال ۸۷ تاکنون اجرا نشده است را خواستار هستند. متاسفانه فشار بر روی کارگرانی پیشرو از طرف نیروهای امنیتی زیاد است و این کار کارگران را مشکلتر کرده است.در این اوضاع خبر فروش کارخانه کارگران را بیش از پیش نگران امنیت شغلی خود نموده است. نمایندگان دولت برای فروش طرح توسعه اهواز ۲۲۸ میلون سهم از قرار هر سهم ۱۰هزار و۲۰۰تومان قیمت گذاری کرده اند. در صورتیکه زمین های نیشکر هفت تپه که بسیار مرغوب تر از طرح توسعه اهواز است و ۱۷هزار هکتار هم وسعت دارد ۱۹۵ میلیون سهم از قرار ۸۱۶۴ هزار تومان قیمت گذاری شده است. کارگران می پرسند که چه دستهایی در کار است تا سهام نیشکر هفت تپه ۳۳ میلیون کمتر برآورده می شود.کارگران نیشکر هفت تپه با خصوصی سازی مخالفند و هنوز تجربه فروش شرکت قند دزفول رادر ۱۵ سال قبل از یاد نبرده اند. پس از خصوصی شدن این کارخانه پس از چندی کارخانه تعطیل و سپس فروخته شد و ۱۰۰۰ کارگر این کارخانه بیکار شدند.این درحالی بود که مدیران کارخانه ادعا می کردند که کارخانه صرفه اقتصادی ندارد.امروز از دزفول چغندر به اصفهان برده می شود و در آنجا تبدیل به صنایع قندی می شود. راستی چه سیاستی است که کارخانه ها در خوزستان فروخته ولی در استان های همجوارش تاسیس شوند؟ در این کارخانه برای مقابله با کارگران پیشرو سندیکایی انتخابات شورا برگزار شد که با به حد نصاب نرسیدن آرا این انتخابات با شکست مواجه شد.

« سندیکای کارگران فلزکارمکانیک از خواسته های خواهران وبرادران کارگر نیشکر هفت تپه حمایت کرده و خواسته های آنان مبنی بر دریافت دستمزد خرداد ، تیر، مرداد و طبقه بندی مشاغل و مخالفت با خصوصی سازی را خواسته های خود می داند.خبر های تکمیلی از این اعتصاب را بازهم پوشش خواهیم داد.»

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۱۳۹۳/۰۵/۲۵