سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / کارگران یونان علیه سیاست های ریاضتی دولت اعتصاب کردند
کارگران یونان علیه سیاست های ریاضتی دولت اعتصاب کردند

کارگران یونان علیه سیاست های ریاضتی دولت اعتصاب کردند

حقوق معلم و کارگر:

کارگران یونان، پنج شنبه گذشته برای دومین بار در سه هفته اخیر به خیابان ها آمدند و علیه سیاست های ریاضتی دولت این کشور اعتراض کردند.

به زعم کارگران معترض، ریاضت های پیشنهادی دولت، تنها به قصد خشنودی ابرقدرت های بین المللی در دستور کار قرار گرفته است.

فراخوان این اعتصاب بیست و چهار ساعته،  توسط دو اتحادیه کارگری بزرگ این کشور ( GSEE و  ADEDY) صادر شده بود. این اتحادیه ها، نمایندگان کارگران بخش خصوصی و دولتی این کشور هستند.

در روز اعتراض، راهپیمایی های گسترده ای در شهر آتن و در مقابل پارلمان این کشور صورت گرفت. پانزده هزار نفر از بخش های مختلف شهر به میدانی مقابل پارلمان آمدند و در این میدان تجمع کردند.

اتحادیه های کارگری این کشور معتقدند که بار هزینه های رکود اقتصادی  فقط بر دوش ضعیف ترین اقشار جامعه افتاده است و دولت قصد دارد با کاهش خدمات عمومی و بیمه ای، کمبود بودجه خود را جبران نماید.