سرخط خبرها
خانه / مقالات / کار کردن زیر تیغ حادثه
کار کردن زیر تیغ حادثه

کار کردن زیر تیغ حادثه

 

نسرین هزاره مقدم


به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در 19 خرداد، رعایت نشدن موازین ایمنی کار در یک کارگاه خشت زنی در روستای خادم آباد خراسان رضوی، باعث قطع دست یک کارگر 38 ساله شده است.

 گزارشی دیگر از ایلنا در همان روز یعنی 19 خرداد می گوید ریزش دیواره کانال فاضلاب شرکتی در شهرستان ایجرود از توابع استان زنجان، دو کارگر را به کام مرگ فرستاده است.

در گزارش 18 خرداد ایرنا داریم، سه کارگر یزدی در یک واحد مقواسازی شهرک صنعتی اشکذر،  بر اثر استنشاق گازهای سمی جان باختند. گزارش 15 خرداد ایلنا می گوید یک کارگر در اثر سقوط در اراک جان باخت. و روزهای قبل و روزهای قبل تر و قبل تر از آن….

هر روز اخباری جدید از مرگ و میر و جراحات کارگران بر اثر حوادث شغلی در خبرگزاری ها منعکس می شود.

طبق آمار نیمه رسمی در ایران در سال 1391، 1795 نفر و در سال 1392، 1800 نفر در اثر حوادث شغلی جان خود را از دست داده اند. قائم مقام وزیر کار اعلام کرده 47 درصد این حوادث شغلی مربوط به کارگران ساختمانی است و جالب است که این قشر آسیب پذیر، وضعیت بیمه مناسب و مشخصی ندارند و پس از بروز این حوادث، در قبال وضعیت معیشتی رقت بار خانواده ها و بازماندگانشان، هیچ کس خود را مسئول نمی داند…

……………………………………………..

آمار سازمان جهانی کار (ILO) می گوید هر ساله بیش از 2.3 میلیون تن در سراسر جهان جان خود را در اثر حوادث شغلی از دست می دهند، این آمار یعنی هر روز 6300 نفر. تحقیقات ILO نشان می دهد که سطح ایمن سازی محیط کار در کشورهای مختلف، متفاوت است. در هر کشور خاص نیز، شاخص ایمنی شغلی بین طبقات اقتصادی مختلف و گروههای اجتماعی- شغلی گوناگون، متغیر است.  در مقیاس جهانی، حوادث شغلی بیشتر روی فقیرترین و آسیب پذیرترین اقشار جامعه یعنی زنان، کودکان و مهاجران تاثیر می گذارد. اما در کشورهایی مانند ایران، مقیاس سطح آسیب پذیری نیروی کار با خط کش های جهانی چندان همخوانی ندارد، کل نیروی کار ارزان جامعه، طبقه آسیب پذیر در مقابل حوادث مرگبار شغلی محسوب می شود، کارگران روزمزد و فصلی، کارگران ساختمانی، مهاجران افغان و البته زنان و کودکان.

رعایت نکردن اصول ایمنی و عدم نظارت دولتها، در تضاد با این شعار سازمان جهانی کار برای رعایت کرامت انسانی است که کار سزاوار برای هر انسان، کار ایمن است (Decent work is safe work).

…………………………………………………..

دست قطع شده کارگر خراسانی یا جان های از دست رفته کارگران یزدی، اراکی و یا افغانی، فجایعی است، هر روزه. هیچ بیمه یا پرداخت غرامتی نمی تواند خسارات این تراژدی های حزن انگیز و مرگبار را جبران کند و یا چیزی را به عقب برگرداند.

راه حل، تنها پیشگیری است، پیشگیری قانونی، اصولی و مستمر. این رعایت نکردن اصول ایمنی توسط کارفرمایان و سهل انگاری نهادهای نظارتی ذیربط است که به هزار بهانه قابل پیشگیری مثل آتش گرفتگی، برق گرفتگی یا سقوط از ارتفاع یک ساختمان نیمه تمام، مرگ کارگر را رقم میزند و یک داغ بر چهره جامعه باقی می گذارد.

و این، فقط و فقط یک سمفونی غمناک است که هر روز در فضا طنین می اندازد: “کسی به فکر حفظ جان فرودستانی نیست که زیر سایه مرگ برای نان شب می جنگند”.