سرخط خبرها
خانه / مقالات / کشور در معرض خطر های بزرگ است ما در فکر آرایش صورت آن هستیم
کشور در معرض خطر های بزرگ است ما در فکر آرایش صورت آن هستیم

کشور در معرض خطر های بزرگ است ما در فکر آرایش صورت آن هستیم

برگرفته از وبلاگ بازنشستگان، عباس معارفی زنجانی

کشور در معرض خطر های بزرگ است، ما در فکر آرایش صورت آن هستیم . به معنای دیگر قلب مملکت بد می تپد و ما به فکر آرایش زیر ابروی آن هستیم .

هزاران کودک بی شناسنامه ، میلیونها جوان بیکار ، آمار طلاق بیش از اندازه که نتیجه ازدواجهای غلط است .(ومسئولیَت آن بر عهده ی عاقدان است) و ریشه در اقتصادبیمار و رانت خواری دارد . میلیونها زنان روسپی در شهر پراکنده اند که نتیجه و حاصل فاصله طبقاتی و ظلم به طبقه مستضعف جامعه است .

بیش از 200 هزار سقط جنین قانونی و غیر قانونی داریم و سیاستگذاران و مدیران کلان کشور به فکر سرو سامان دادن به روابط خارجی وجاه طلبی و کار اسلحه اتمی و غیر اتمی هستند و از مسائل داخلی غافلند . و این ظلمها را نادیده می گیرند .

برآیند این ناهنجاری ها به مدرسه منتقل می شود و معَلم ( که خود هزار گرفتاری دارد) در میان این آتش و دود بایدبه تدریس بپردازد( که خود محتاج آموزشهای بسیاری است) که یکی از آنها دغدغه معیشت است .

تشکَل های معَلمی موجود که انگیزه های متفاوت دارند وهر کدام برای کسب لقمه نانی در میدان هستند که بعضی از آنها از حکومت دستمزد می گیرند و جاسوسی فعَالان صنفی دلسوز را می کنند . جامعه همانند رودخانه مسمومی است که در جریان است و ما به فکر درست کردن یک قنات و یا چشمه کوچکی هستیم .

بر اثر افزایش فقر شرف و انسانیَت روبه کاهش است .

تعامل

ابزار دست و لقلقه زبان عده ای است وبسیار ساده نگری است که تعامل انجام شود . تعامل موقعی پذیرنده است که طرفین هم کف (هم کفَه ) و متوازن باشند ! دلیلی نداره طرف مقابل امتیازی بدهد و ما باید حقمان را گدائی کنیم و این اسمش تعامل نیست بلکه دریوزگی است . پس صحبت از تعامل بسیاربی معناست! بی جهت به آن تکیه می شود اینان یا حقوق بگیر هستند و یا زبون – جبون . گرفتن حق با گدائی غیر ممکن است!

مبارزه فعالان اجتماعی از جمله کانون باید از ترس یا جایگزین آن (تعامل) باید عبور کنند !

هی نشستیم عجز و ناله و نفرین می کنیم . که فلانی را رها کنید! رسول را آزاد کنید . و ….

تعامل یا معامله در بین دوقدرت اتفاق می افتد!

وزن ما چقدر است ؟ هیچ !

وزن دولت چقدر است ؟ همه

هیچ با همه مواجهه کردن چه معنا دارد؟

بگو می خواهم درخواست کنم . نگو می خواهم تعامل کنم !

آیا دچار خود بزرگ بینی شده ای؟ یا خودت را می خواهی مطرح کنی؟

خودت را فریب می دهی یا ما را ؟

می گوئی چرا معَلمان با ما همراه نمی شوند؟

چون آنها می فهمند و ما نمی فهمیم!

آدم نباید وارد میدانی شود که شکستش حتمی است و یک ذره احتمال پیروزی در آن نیست.