سرخط خبرها
خانه / معلمان / دعوت جمعی از معلمان برای پیوستن به کمپین منع خشونت علیه حیوانات
دعوت جمعی از معلمان برای پیوستن به کمپین منع خشونت علیه حیوانات

دعوت جمعی از معلمان برای پیوستن به کمپین منع خشونت علیه حیوانات

جمعی از معلمان با پیوستن به یک کمپین کشوری در فضای مجازی نسبت به ترویج فرهنگ خشونت علیه حیوانات اعتراض کرده اند.

در متن این کمپین آمده است: دردودهه اخیر؛سطح خشونت اجتماعی؛روندی صعودی ونگران کننده پیداکرده است.
خشونت نسبت به انسان؛حیوان ومحیط زیست..

در ادامه این کمپین آمده است: لطفا برای پیشگیری ازنهادینه شدن این روش های ضدانسانی؛به خصوص دردانش آموزان ونسل آینده؛به این کمپین بپیوندیدوبادرج نامتان؛ناخرسندی خودراازاین وضعیت اعلام فرماییدتاقانون نویسان؛ناچاربه تصویب حمایت های قانونی ازحیوانات شوند. میزان امنیت حیوانات درهرکشور؛یکی ازملاک های سطح شعوراجتماعی و توسعه کشورها است.

https://telegram.me/onemillionsingfromanimallaw