سرخط خبرها
خانه / معلمان / کنشگران صنفی و تجمع اعتراضی سی ویکم مرداد
کنشگران صنفی و تجمع اعتراضی سی ویکم مرداد

کنشگران صنفی و تجمع اعتراضی سی ویکم مرداد

اسکندر لطفی ( آموزگار)
تجمع اعتراضی سی ویکم مرداد بسان دهها اکسیون چند سال اخیر جامعه ی فرهنگیان بانی و برگزار کننده ای سازمان یافته و تشکیلاتی نداشته است چنین اکسیونی بخشی از روند جنبش صنفی و محصول اراده ی بدنه اجتماعی و هزاران معلمی است که هر کدام مطالباتی جمعی با محوریت معیشت را در اولویت دارند و در تلاش هستند با همراهی دیگر کوشندگان صنفی مطالبات مدنظر را محقق نمایند
با امتنان از تلاش عزیزانی که به نوعی زحمات سازماندهی را تقبل کرده بودند و بسان دیگر اکسیون های خودجوش مجموعه ای با همت مضاعف مدیریت و نظم را عهده دار بوده اند بهتراست به جای دامن زدن به اختلافات کم اهمیت؛ حاکمیت را متوجه این مهم نماییم که افراد خاصی اکسیون ها را شکل نمی دهند بلکه شرایطی که از سوی حاکمیت بر جامعه ی بازنشستگان فرهنگی به صورت خاص و بدنه مزد بگیر اعم از شاغل و بازنشسته بصورت عام تحمیل شده است منتج به شکل گیری چنین اعتراضاتی شده است و مادامیکه چنین روندی حاکم باشد این اعتراضات به شکل های مختلف تداوم خواهد داشت
صدها هزار معترض باورمند به جنبش اعتراضی هم باوجود عدم مشارکت عملی در تجمع اعتراضی سی و یکم ، بخش بزرگی از شکل دهندگان این اکسیون بوده و بازوی بالقوه ی دوام بخشی، این اعتراضات بوده و هستند
آنچه اهمیت بیشتری دارد تحلیل های دقیق کامیابی ها و ناکامی های این اعتراضات است و ترسیم راه برای آینده ی پیگیری مطالبات است
از همه ی بزرگان عزیز که با زحمات طاقت فرسای خود چنین روز باشکوهی را خلق کردند انتظار می رود به جای محدود کردن جنبش صنفی به بخش مورد علاقه ی خود، تلاش خود را به مشارکت گسترده تر معطوف کرده و حتی با سپردن مسولیت های اجرای به دیگر بخش های این جریان گسترده ، زمینه حضور پرشورتر آنان را فراهم نمایند

به هر روی تجمع سی ویکم در میان استقبال نسبتا باشکوه معترضین برگزار شد و اکنون باید پیگیر خواسته هایی بود که در قالب یادداشت، طومار، پلاکارد و بیانیه و قطعنامه ی پایانی مطرح شده است کار صنفی تلاش حداکثری برای دست یابی به مطالبات حداقلی است
در سی ویکم یکی دیگر از بی شمار قدم های راه سخت و طاقت فرسای جنبش صنفی برداشته شد هر نوع نتیجه گیری مرهون اقدامات قبلی و منوط به قدم های محکم بعدی است اشتباهاتی که قدم های بعدی را کند و کندتر می کند باید به حداقل برسد