سرخط خبرها
خانه / کارگران / کنفدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل: کارگران بازداشتی در آستانه اول ماه مه را آزاد کنید
کنفدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل: کارگران بازداشتی در آستانه اول ماه مه را آزاد کنید

کنفدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل: کارگران بازداشتی در آستانه اول ماه مه را آزاد کنید

به گزارش وبسایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری(ITUC) و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل(ITF)، در نامه ای مشترک، خواستار آزادی کارگران بازداشتی در آستانه اول ماه مه شده اند. در متن این نامه که خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته شده ، آمده است:

ما این نامه را به عنوان یک مسئله فوری به شما می نویسیم که در مورد دستگیری و حبس داود رضوی و ابراهیم مددی در روز گذشته و همچنین دستگیری و حبس محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، در طی این هفته، سئوال کنیم.

برای ما غیرقابل تصور است است که این آقایان یک بار دیگر به خاطر انجام فعالیتهای قانونی و مشروع اتحادیه ای شان مورد آزار قرار گرفته اند.

در مورد پرونده ابراهیم مددی، دستگیری اخیر او حرکت دیگری است در ادامه ی یک کمپین طولانی و شرم آور آزار و اذیت که هر چه بیشتر به نظر تلاشی می رسد مصمم و عناد آمیز برای رنج دادن و آسیب رساندن به وی.

بنابراین ما از شما می خواهیم که شرایطی که منجر به این دستگیریهای اخیر شده را مورد بررسی قرار دهید و برای تغییر و برگرداندن آن دخالت کنید.

ارادتمند شما

شارون بارو، دبیرکل، آی تی یو سی (کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری)
استفان کاتن، دبیرکل، آی تی اف (فدراسیون جهانی کارگران حمل ونقل)

رونوشت: رئیس جمهور روحانی