سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / گزارشی از نشست فعالان سندیکاهای کارگری انگلستان
گزارشی از نشست فعالان سندیکاهای کارگری انگلستان

گزارشی از نشست فعالان سندیکاهای کارگری انگلستان

دیروز (شنبه ) در نشست فعالان سندیکاهای کارگری انگلستان که برای برنامه ریزی فعالیت هایشان در خاتمه کنگره سالانه اتحادیه های کارگری انگلستان در دوهفته پیش جمع شده بودند نسخه های چاپی پیام سندیکای به زبان انگلیسی (یونیون مسنجر) شماره های ۱و ۲ و ۳ پخش شد. یونیون مسنجر های ۱و۲ و ۳ در چاپ رنگی نفیس تکثیرشده بود و در جمع نیروهای کارگری و سندیکایی به نمایش گذاشته شد..

در ضمن دیروز اتحادیه معلم های انگلستان نسخه ای از نامه اعتراضی خود به روحانی را که مثل گذشته کپی آن به رهبر و ارگان های رسمی کشور رفته را برای انجمن دفاع از مردم و سندیکاهای کارگری (کودیر) فرستادند
نامه به امضای خانم کریستین بلوور، دبیرکل این سندیکا می باشد .

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
۱۳۹۳/۰۶/۳۰