سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / گزارشی از کنفرانس جهانی بهبود کیفیت آموزش با هدف رسیدن به توسعه پایدار
گزارشی از کنفرانس جهانی بهبود کیفیت آموزش با هدف رسیدن به توسعه پایدار

گزارشی از کنفرانس جهانی بهبود کیفیت آموزش با هدف رسیدن به توسعه پایدار

کنفرانس جهانی آموزش در خدمت توسعه پایدار (Education for Sustainable Development) بین دهم تا دوازدهم نوامبر  امسال به همت سازمان یونسکو در کشور ژاپن برگزار شد. بیش از هزار نفر از 150 کشور مختلف جهان در این کنفرانس شرکت کردند. از میان این شرکت کنندگان، 76 نفر وزیران آموزش و پرورش و باقی نمایندگان اتحادیه های آموزشی و کارشناسان آموزش کشورهای مختلف بودند.

این کنفرانس با هدف بازنگری در سیاست های آموزشی و اولویت بخشیدن به این سیاست ها در مسیر توسعه ملی و بین المللی برگزار گردید.

بخش هایی از بیانیه پایانی این کنفرانس:

“این کنفرانس فراخوانی است به اقدام سریع برای ارتقاء و تقویت آموزش در راستای توسعه پایدار. هدف ما توانمندسازی نسل کنونی است در جهت برآورده کردن نیازهای این نسل و آماده سازی فضایی است  سالم و مکفی برای نسل های آینده.

عقیده ما این است که توسعه پایدار نیازمند تلفیق راهکارهای سازمانیافته و برنامه ریزی شده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. این بیانیه قبل از هر چیز، فرد فرد انسان ها را محور عمل و سوژه  توسعه پایدار می داند.

قابلیت اصلی آموزش مناسب برای توسعه پایدار، توانمند سازی دانش آموزان برای تغییر تکاملی خود و جهان زیستی شان است. این تغییر  با رشد آگاهی ها، توانایی ها و تعلیم ارزش های والای انسانی امکانپذیر است. بخشی از توانایی هایی که می تواند به دانش آموزان در این زمینه کمک کند، از این قرار است:

قدرت تفکر منطقی و سیستم محور، توانایی آنالیز و حل مساله، خلاقیت، قابلیت اشتراک و انجام کار جمعی، استقلال فردی و قدرت تصمیم گیری در شرایط سخت و نامطمئن.

تدوین استراتژی و سیاست گذاری دولتی در جهت بهبود کیفیت آموزش با هدف رسیدن به توسعه پایدار،  هم در سطح کشورهای توسعه یافته و هم در جوامع در حال توسعه، تلاش ها برای کاهش فقر، رفع تبعیض طبقاتی، حفظ محیط زیست و رشد اقتصادی را معنادار می کند. این سیاست گذاری ها باید همزمان در چند سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی انجام شود.

ما به همین منظور از همه دولت ها، سیاست گذاران، نهادهای جامعه مدنی ، بخش خصوصی و در کنار آن از سازمان ملل می خواهیم که

  • اهداف آموزشی را درست و دقیق تعیین کنند.
  • در جهت پیاده سازی اهداف وارد عمل جدی شوند و از هر اقدام سازنده و موازی در سطح محلی و ملی حمایت کنند.
  • بسترهای مناسب برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و تبادل اطلاعات را فراهم کنند. ( در این زمینه از امکانات اینترنت و ابزارهای فضای مجازی به خوبی می توان برای تبادل اطلاعات بین سازمان ها و دولت ها در سراسر جهان استفاده کرد.)
  • به طور پیوسته و متناوب بر راهکارهای اتخاذ شده نظارت و آنها را مورد بازبینی قرار دهند.”

سازمان جهانی آموزش (EI) نیز در این کنفرانس با یک پیام اصلی برای شرکت کنندگان، حضور داشته است: نقش معلمان هم در به سرانجام رسیدن آموزش با کیفیت و هم در رسیدن به توسعه پایدار، حساس و کلیدی است.

شعار اصلی این کنفرانس در یک جمله خلاصه می شود:

“امروز درست بیاموزیم تا فردا بهتر زندگی کنیم”

 

نسرین هزاره مقدم

برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به:

http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/world_conference_on_education_for_sustainable_development_calls_for_renewed_commitment_by_all_countries/back/9597/#.VGfek_mUe3k