سرخط خبرها
خانه / کارگران / گزارشی جدید از ایران خودرو
گزارشی جدید از ایران خودرو

گزارشی جدید از ایران خودرو

پس ار خاتمه یافتن مشروط اعتصاب غذا در ایران خودرو و اعلام کتبی رسیدگی به خواسته های کارگران توسط مدیریت ، یک هفته ای است که مدیریت به سرپرستان سالن های تولیدی اعلام کرده اند که هر سالن با انتخاب 2 نماینده جهت اجرا کردن طبقه بندی مشاغل به مدیریت معرفی گردند. این ترفند در حالی صورت می گیرد که کارگران ایران خودرو اصلی ترین خواسته اشان افزایش حقوق بوده است. مدیریت با سرگرم کردن کارگران به طبقه بندی مشاغل می خواهد تا آخر اسفند موضوع افزایش حقوق را در سایه قرار دهد. هوشیار باشیم هم طبقه بندی مشاغل را اجرایی کنیم و هم موضوع افزایش 30 درصدی حقوق را دنبال کنیم.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
1393/11/01
……………………………………………………………………………
حقوق معلم و کارگر:
اعتصاب غذای کارگران ایران خودرو با دریافت وعده هایی مبنی بر رسیدگی به خواسته های چندگانه کاگران به طور مشروط خاتمه یافت. بنا بر گزارش دریافتی از یک کارگر، مسئولان گفته اند به ما فرصت بدهید. در صورتی که خواسته های شما برآورده نشد، دوباره اعتصاب کنید.  در حال حاضر فضا به شدت ملتهب است و کارگران در انتظار پاسخ عملی مسئولان هستند.