سرخط خبرها
خانه / کارگران / گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو
گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو

گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو

کارگر فلزکار گزارش می دهد:

با توجه به بد قولی مدیرعامل ایران خودرو – هاشم یکه زارع – به کارگران در مورد جبران کمی مبلغ دستمزدهای امسال ، در 14 مهر ماه سالن مونتاژ ایران خودرو دو روز دست به اعتصاب زده و از رفتن به سالن غذا خوری خوداری می کنند. در روز دوم هاشم یکه زارع  به سالن مونتاژ آمده و می گوید دستمزد 600 هزار تومانی مصوب دولت است و او نمی تواند کاری بکند. یکی از کارگران با اشاره به سنگینی کار در این سالن می گوید که پیمانکاران نیروی انسانی شرکت ایران خودرو در اول مهرماه 150 کارگر را برای کار به این سالن فرستادند که بیش از 10 روز نتوانستند در اینجا کار کنند و همگی فراری شدند، چون دستمزدمان با کاری که می کنیم جور نیست. هاشم یکه زارع قول می دهد که برای جبران کمی حقوق پاداشی برای کلیه کارگران در نظر بگیرد.

این درحالی است که شرکت ایران خودرو با ظرفیت کامل کار کرده و سودهای نجومی شرکت و پاداش های چند صد میلیونی مدیران ایران خودرو هرساله نقل هر محفلی است ، ولی از بالا بردن دستمزد کارگران خودداری می کنند.

 

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک