سرخط خبرها
خانه / کارگران / گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو
گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو

گزارش کارگر فلزکار از ایران خودرو

کارگر فلزکار از ایران خودرو گزارش می دهد:

پس از تعطیلات تابستانی در ایران خودرو ، در سالن ال ۹۰ تولید کاهش پیدا کرده و از طرف مدیریت هم اعلام شده که چون در تحریم هستیم و قطعات نمی آید تولید ال ۹۰ کم شده ، که نمی تواند درست باشد.

همچنین از طرف مدیریت ایران خودرو اعلام شده که مبلغ ۶۰۰ هزار تومان  به هر کارگر پاداشی به نام رکورد داده خواهد شد.که این پاداش هر ششماه یک بار داده شود. البته به سرپرستان و مدیران  مبلغ بسیار بالاتر از این مبلغ داده خواهد شد، چون ۶۰۰ هزار تومان فقط به کارگران داده خواهد شد.در سالنهای تولید کارگران می پرسند که چرا ۶۰۰ هزار تومان و چرا ۷۰۰ هزار تومان  نه ؟ با چه فرمولی به چنین مبلغ پولی رسیده اند و به کارگران داده می شود.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

۱۳۹۳/۵/۳۱