سرخط خبرها
خانه / معلمان / 24 شهریور جلسه نظارت بر پرونده دبیرکل کانون صنفی معلمان برگزار می شود

24 شهریور جلسه نظارت بر پرونده دبیرکل کانون صنفی معلمان برگزار می شود

سمانه اسدخانی وکیل اسماعیل عبدی در گفتگو با حقوق معلم و کارگر از تعیین وقت نظارت بر پرونده موکلش در 24 شهریور در شعبه 36 تجدید نظر دادگاه انقلاب خبر داد.
وی انتقال یک روزه ی پرونده عبدی به شعبه 15 (شعبه بدوی) را عجیب دانست و الحاقیه ی ضابط قضایی و بررسی مسائل مطروحه در این الحاقیه را دلیل احتمالی برگزاری وقت نظارت برشمرد و افزود امیدوار است که نتیجه دادگاه به تبرئه دبیرکل کانون صنفی معلمان بیانجامد.
اسماعیل عبدی شانزده روز پس از اعتصاب غذا با نظر قاضی و سپردن قرار وثیقه 300 میلیونی عبدی در 25 اردیبهشت 95 آزاد شد. سپس در 12 خرداد جلسه دادگاه تجدید نظر وی برگزار شد که تا کنون رای این دادگاه صادر نشده است.