سرخط خبرها
خانه / معلمان / بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در اعتراض به اجرای حکم اسماعیل عبدی
بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در اعتراض به اجرای حکم اسماعیل عبدی

بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در اعتراض به اجرای حکم اسماعیل عبدی

به نام خدا

“برآنکه کنار تخته فرسود درود
خود سوخت ولی روشنی افروخت درود

برموی سپیدو تن افتاده زتاب
بردست و برانگشت گچ آلود درود ”

💢حقیقت نمی خشکد و هر چه بیشتر دفنش کنید، ریشه دوانده و تنومندتر سبز خواهدشد.

اسماعیل عبدی, محمود بهشتی, علی اکبر باغانی, رسول بداقی, محمود باقری, هاشم خواستار و….. تک تک کنشگران فرهنگی صنفی که بخاطر پیگیری مطالبات صنفی با برخورد قهریه دستگاههای امنیتی و قضایی روبرو شده اند هر یک نمادی هستند از حقیقتی که مسئولان وقت، نتوانسته یا نخواسته اند که حقیقت را بشنوند و بجای رفع کاستیهای مورد نظر معترضان و منتقدان سعی کرده اند با ایجاد ترس صدای واقعیتی ملموس در جامعه را به سکوت وادارند.

به بهانه حکم شش سال زندان دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران(تهران) اسماعیل عبدی در مورخه 1395/8/19 به طور ناپسند و فراقانونی در جلو چشمان مضطرب همسر و ماندانا کوچولوی دوساله و بهت همسایگان بازداشت شد و به اوین منتقل گردید.کسانی که خود را مامور قانون میخوانند, حاضرنمیشوند برطبق همان قانون, مدرک شناسایی خود یا مجوز ورود سرخود به حریم شخصی شان را به آنها نشان دهند. عبدی سوای معلم بودن, یک شهروندهست که به همراه خانواده اش حقوقی دارند. متاسفانه این شیوه برخوردها غیر قانونی بوده و مایه نگرانی خانواده, همسایگان و جامعه فرهنگی رافراهم میآورد.

حکم 6 سال زندان اسماعیل عبدی دبیرکل و 14 ساله محمود بهشتی لنگرودی سخن گو , زندان و تبعید علی اکبر باغانی عضوهیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران و دیگر فعالین صنفی, همگی بخاطر پیگیری و اعتراض و شرکت در تجمعات سکوت برای مطالبات صنفی خود و دانش آموزان خویش صادر شده و اتهامات اکثر این عزیران اقدام علیه امنیت ملی, تشویش اذهان عمومی, تبلیغ علیه نظام ذکر شده است.
* اگر مطالبه گری صنفی و انتقاد از بیعدالتی موجود کاری ضد امنیتیست!! آری, این عزیزان امنیت جامعه را به خطر انداخته اند.
* اگرایجاد تشکلی مدنی و دارای مجوز قانونی برای پیگیری حقوق معلمان و دانش آموزان مایه تشویش ذهنهای خفته میگردد!! بله, این نازنینان اذهان را مشوش کرده اند!!!!!

* اگردفاع از حقوق معلم و مقاومت در برابر خصوصی سازی مدارس و …. در راستای اهداف نظام ما نمیباشد!! آری, این عزیزان تبلیغات ضد نظام را داشته اند!!!!
یقینا برطبق قانون اساسی, قوانین ساری و جاری کشور و آرمانهای انقلابی تمام موارد فوق عین صواب میباشد. اما حقیقت چیز دیگرست, مسئولان ما بجای شنیدن صدای عدالتخواهی معلمان و نشستن پای درد دل معلمان راه دیگری را انتخاب کرده اند.سرکوب معترضان و تهدید پرچمداران این عرصه راهیست که تاکنون ناظر و شاهد آن بوده ایم.
ضمن محکوم کردن شدید اینگونه برخوردهای امنیتی و قضایی برای فعالین صنفی به جد خواهان پیگیری و رسیدگی مسئولان و رفع هرگونه اتهام و محکومیتی از پرونده فعالین صنفی فرهنگی میباشیم.
در ضمن توصیه میکنیم قبل از اینکه فرهنگیان بخواهند با اعتراض و تجمعهای قانونی صدا و گلایه خویش را به گوش فرادستان برسانند, خود مسئولین چاره جویی کنند و برای ایجاد جو آرامش و رضایتمندی عمومی فرهنگیان اقدامهای عملی و شایسته ای را انجام دهند.بی شک با جلسات بیشمار , گفتگوهای فراوان و مکاتبات زیادی که تاکنون انجام شده است, تک تک مسئولان امر از کاستیهای آموزش و پرورش و نگرانیهای معلمان آگاهی کامل دارند.
امیدواریم بجای اتهام زنی و وادار به سکوت کردن صدای حق طلبی معلمان موارد زیر را مورد بررسی قرار داده و در جهت رفع نواقص و برآورد این مطالبات بکوشند.
1) رسیدگی به وضعیت حقوقی معیشتی و رفاهی بازنشستگان عزیز, پرداخت پاداش به موقع پایان خدمت و بیمه مناسب روزگار پیشکسوتی.
2) رسیدگی به وضعیت مدارس محروم و دو شیفته, مدارس کپری, مدارس صحرایی, فضاهای آموزشی کلنگی و….. و تجهیز مدارس به امکانات و تکنولوژی آموزشی به روز.
3) تجدید نظردر دیدگاه خصوصی سازی و طبقه بندی کردن مدارس و ایجاد شرایط تحصیلی برابر و آسان برای همه فرزندان وطن,مصرح در قانون اساسی.
4) رسیدگی به وضعیت حقوقی و دستمزد معلمان و اجرای طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا برای کلیه کارکنان دولت و رفع بیعدالتیهای موجود.
5) رسیدگی جدی و شفاف سازی وضعیت صندوق ذخیره و سوءاستفاده های مدیران از سرمایه معلمان و همچنین سپردن نظارت و مدیریت این صندوق به صاحبان واقعی آن.
6)ایجاد فضای امن و آرامش برای جامعه فرهنگی با نگاه احترام و اعتماد به این قشر فرهیخته ی جامعه و رفع هرگونه اتهامی از فعالین صنفی و باز گرداندن منزلت اجتماعی به تاراج رفته فرهنگیان.

بامید روزیکه تنها دغدغه ى معلمین آموزش و تربیت نسل آینده باشد و مسئولین درعمل پاسدارواقعی خانواده بزرگ آموزش و پرورش باشد.

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی
1395/8/26