سرخط خبرها
خانه / معلمان / بیانیه کنشگران صنفی معلمان خراسان رضوی، در حمایت از اسماعیل عبدی
بیانیه کنشگران صنفی معلمان خراسان رضوی، در حمایت از اسماعیل عبدی

بیانیه کنشگران صنفی معلمان خراسان رضوی، در حمایت از اسماعیل عبدی

به نام بهارآفرین خدای

نوزدهم آبانماه است.
برگریزان فرهنگ دیریست که آغاز شده است.
زمستان درب خانه معلمی را می‌کوبد.
اسماعیل که بهار در سینه دارد، زیر نگاه نالان از ستم همسر و فرزند، اسیر یخبندان می شود.
او را به زندان جمود می‌برند.

مسیحای جوانمرد من ای ترسای پیر پیرهن چرکین
هوا بس ناجوانمردانه سرد است…آی…

با اندک گرمای هر نفس دست‌هایمان را گرم می‌کنیم و قلم به دست، می‌نگاریم تا زمستان بداند؛ در زیر لایه های قطور برف هنوز بسیارند ریشه‌هایی که سبزی، بهار و رویش را در صدف جان خویش، بسان مادری که فرزند در آغوش می‌کشد، به حراست نشسته‌اند.
آنان خورشید را باور دارند.
با طلوع همزادند.
می دانند غروب و تاریکی، ماندگار نیست.

اسماعیل عبدی سبز بوته ای است که رویشش پیام‌آور بهار فرهنگ است.
او از اولین جوانه هاست که یخ ها را شکافته است.

از خراسان، آنجا که میزبان آغازین طلیعه های خورشید است، فریاد می‌زنیم:
دیگر خورشید دمیده است.
جای معلم زندان نیست.
ما همه عبدی هستیم.

قوه قضاییه که امروز انگشت اتهام فساد راس آن را نشانه رفته است، به جای عمل به رسالت حقیقی خود در برخورد با عاملان فساد، تنها اعتراض را جرم می داند.

در میان خانواده بزرگ فرهنگیان هر آنکه درد سامان دادن به اوضاع پریشان آموزش و پرورش را داشته و تکلیف را فرونگذارده است، اکنون در زندان یا تبعید است یا احکام سنگین را پشت سر نهاده و یا در انتظار اجرای حکم است.

تایید حکم ۶سال زندان اسماعیل عبدی و دستگیری خارج از عرف او، بار دیگر یادآوری می کند که نه تنها آموزش و پرورش در اولویت برنامه‌های کشور نیست بلکه زمستان با تمام توان خویش، به خشکاندن فرهنگ همت گماشته است.

مردمان سرزمین‌مان ایران!
برخورداری از آموزش و پرورش کارآمد و بهینه، مطابق با استانداردهای بین المللی حق فرزندان شماست.

رسول بداقی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی و صدها و هزارها معلم دلسوز دیگر به مطالبه این حق برخاسته‌اند.

ریاست محترم جمهور، نمایندگان بیدار ملت، وزیر محترم آموزش و پرورش و دیگرمسئولان، برخورد های امنیتی و رفتار قهرآمیز با فعالان صنفی که جز اصلاح جامعه و تعالی آن به چیزی دیگر نمی اندیشند، چه بهره ای خواهد داشت؟

تا چه زمان می توان صدای اعتراض کارگران، دانشجویان، فرهنگیان و اندیشمندان را با تهدید و ارعاب خفه کرد؟

ما جمعی از کنشگران صنفی فرهنگیان خراسان رضوی بار دیگر و بنا به رسالت معلمی خویش درباره چنین برخوردهایی با فعالان صنفی و مدنی هشدار می دهیم،
باور داریم اینگونه رفتارها خود بیش از هر کنش دیگر با تخریب چهره نظام و ناامید ساختن مردم از آن، مصداق اقدام علیه امنیت ملی است و عاملان چنین اقداماتی باید در مقابل ملت پاسخگو باشند.

به امید ایرانی همیشه سربلند
جمعی از کنشگران صنفی معلمان خراسان رضوی
آبانماه یکهزار و سیصدونود و پنج هجری خورشیدی