سرخط خبرها
خانه / معلمان / همراهی بیش از 70 فعال صنفی معلمان با اسماعیل عبدی و تحصن مقابل اوین
همراهی بیش از 70 فعال صنفی معلمان با اسماعیل عبدی و تحصن مقابل اوین

همراهی بیش از 70 فعال صنفی معلمان با اسماعیل عبدی و تحصن مقابل اوین

امروز شنبه ششم تیرماه پیرو نامه دادسرای زندان اوین مبنی بر ممنوع الخروج بودن اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، ایشان به اوین مراجعه نمود.
با توجه به مراجعه آقایان علی اکبر باغانی و علیرضا هاشمی و ماندگار شدن و انتقالشان به درون زندان، مقرر شد تعدادی از فعالان صنفی سراسر کشور وی را همراهی نموده و تا بازگشت ایشان مقابل زندان اوین تحصن کنند.
با توجه آخرین اخبار رسیده از ساعت 11 صبح که نامبرده به درون دادسرای اوین رفته است هنوز بیرون نیامده و یاران همراه همچنان بیرون از اوین منتظر بازگشت وی هستند.