سرخط خبرها
خانه / کارگران / احضار علی نجاتی فعال کارگری به دادگاه انقلاب اندیمشک
احضار علی نجاتی فعال کارگری به دادگاه انقلاب اندیمشک

احضار علی نجاتی فعال کارگری به دادگاه انقلاب اندیمشک

به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری، علی نجاتی فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در تاریخ 22 آذر 94 به شعبه ی 3 بازپرسی دادگاه انقلاب اندیمشک احضار شد.

در این جلسه که به عنوان آخرین دفاع درباره ی اتهامات طرح شده علیه وی برگزار شد از نجاتی خواسته شده است آخرین دفاع خود را به بازپرسی ارائه دهد.
نجاتی پیشتر در تاریخ 24 شهریور دستگیر شده بود و سپس به قید وثیقه صد میلیون تومانی و درتاریخ 26 مهرماه آزاد شده بود.
قابل ذکر است که نجاتی موفق نشده است که برای این پرونده خود وکیل اختیار کند و به همین دلیل بدون وکیل در جلسه ی مذکور شرکت کرده است.