سرخط خبرها
خانه / کارگران / نامه سرگشاده کارگران سنندج در حمایت از جعفر عظیمزاده
نامه سرگشاده کارگران سنندج در حمایت از جعفر عظیمزاده

نامه سرگشاده کارگران سنندج در حمایت از جعفر عظیمزاده

نامه سرگشاده نمایندگان کارگران برخی از کارخانه های سنندج در اعتراض به حکم شش سال محکومیت جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران


 

ریاست محترم جمهور آقای روحانی
ما کارگران کردستان و اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در این استان به اطلاع می رسانیم آقای جعفر عظیم زاده از اعضای هئیت مدیره و رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران به شش سال زندان محکوم شده است.

جای تاسف است که فعال کارگری به حبس محکوم می شود. ما جعفر عظیم زاده را از نزدیک می شناسیم ایشان از زندگی انسانی ما کارگران دفاع می کند و بر استثمار و بهره کشی و ثروت اندوزی می تازد جای چنین انسانی زندان نیست .زندان جای مجرمین است نه مدافعین و فعالین کارگری.

جعفر عظیم زاده سالهاست که به حداقل دستمزدهای زیر خط فقر اعتراض می کند و طومار چهل هزار امضاء جمع آوری می نماید و از خیانت مدیران تامین اجتماعی به صندوق بیمه ای کارگران درمحاکم قضایی شکایت نمود و دو سال حقوق معوقه کارگران پرریس سنندج محکوم کرد. بستن کارخانجات نساجی کردستان و اخراج کارگران آن را محکوم نمود و درکنار نمایندگان کارخانه های تعطیل شده استان کردستان از قبیله ریسندگی شاهو پرریس سنندج ذوب آهن قروه از حقوق کارگران دفاع نمود جای جعفر عظیم زاده زندان نیست. می بایست از افکار چنین کارگرانی در جهت رفع مشکلات عدیده کارگران ایران استفاده نمود ما گواهی می نماییم که جعفر عظیم زاده مدافع حقوق کارگران است و او سزاوار زندان نیست ما کارگران خواهان آزادی اقای جعفر عظیم زاده هستیم.
۱- شیث امانی نماینده کارگران نساجی کردستان
۲-طیب چتانی نماینده کارگران شرکت پرریس
۳-شریف ساعدپناه نماینده کارگران پرریس و عضو اتحادیه
۴-اسماعیل کاظمی نماینده کارخانه شاهو
۵-سیدهادی احمدی نماینده کارخانه شاهو
۶-حسین قادری نماینده کارگران کارخانه شاهو سنندج
۷-رشید اسماعیلی نماینده کارگران نساجی کردستان

۸-مظفر صالح نیا عضو هئیت مدیره اتحادیه
۹-خلیل کریمی عضو هئیت مدیره اتحادیه
۱۰-منصور کریمی عضو اتحادیه
۱۱ -جبار قادری عضو اتحادیه
۱۲-جبار خدارحمی نماینده کارخانه نساجی کردستان

24 آذر 94