سرخط خبرها
خانه / کارگران / جعفرعظیم زاده برای اجرای حکم شش سال حبس به زندان رفت
جعفرعظیم زاده برای اجرای حکم شش سال حبس به زندان رفت

جعفرعظیم زاده برای اجرای حکم شش سال حبس به زندان رفت

      بر اساس ابلاغیه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه 33 اوین، جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز یکشنبه 17/8/94 ساعت ده صبح برای تحمل شش سال زندان به دادسرای مستقر در زندان اوین رفت.

تعدادی از دوستان وکارگران همراه ایشان وتعدادی نیز قبل از حضور وی بمنظور اعتراض و دیدار با این کارگرمبارز سرشناس در محوطه زندان اوین حضوریافتند.

این کارگران که از نقاط مختلف از جمله سنندج، اصفهان، کرج و تهران برای مشایعت و قدرشناسی از این کارگر معترض که به جرم بیش از یک دهه تلاش های پیگیر در طرح مطالبات کارگران بویژه افزایش مزد وبعنوان صدای رسای اعتراض کارگری اینک راهی زندان شده بود، در فضایی از اندوه و خشم و اعتراض وانزجار برای مدت کوتاهی گردهم آمدند تا این چهره خوشنام کارگری را همراهی کنند.

جعفر عظیم زاده نیز سخنان کوتاهی در میان همراهان ایراد کرد و گفت که با زندان کردن کارگران معترض معضل و بن بست جامعه حل نخواهد شد

و او را به جرم پیگیری بدیهی ترین حق یک انسان و پایمال شدن ابتدایی ترین خواست بشر که خواهان تامین معیشت و رفاه است به زندان میبرند

حضور این کارگران، نه تنها سمبل اعتراض به این فشارها ومحدودیت ها به چهره های سرشناس کارگری که اخیرا” شدت بیشتری گرفته ست، بلکه نشان از عزم راسخ آنان برای ادامه راه نمایندگان زندانی خود در دفاع از سطح زندگی و معیشت کارگران درمقابل تعرض دایم مدافعان سرمایه است.

زنده باد اتحاد وهمبستگی طبقه کارگر

اتحادیه آزاد کارگران ایران

17 آبان 94