سرخط خبرها
خانه / معلمان / بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در خصوص حکم صادره علیه طاهر قادرزاده عضو انجمن صنفی فرهنگیان کردستان
بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در خصوص حکم صادره علیه طاهر قادرزاده عضو انجمن صنفی فرهنگیان کردستان

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در خصوص حکم صادره علیه طاهر قادرزاده عضو انجمن صنفی فرهنگیان کردستان

به نام خداوند جان و خرد
فرهنگیان گرانقدر!
امروزه آموزش و پرورش به عنوان مهم ترین نهاد هر جامعه و در مرکز تفکر توسعه مدارانه قرار گرفته است. اهمیت آموزش وپرورش از آن جهت است که نقش اساسی در توسعه ی کشورها دارد، به گونه ای که این نقش پر رنگ ، قابل اغماض و چشم پوشی نیست.
آموزش و پرورش مرکز تولید سرمایه ی اجتماعی و به عبارت روشن تر، نیروی انسانی کارآ و خلاق آتی جوامع بشری است. برهمین مبناست که تفکر توسعه مدار باید بیشترین توجه را به نظام آموزشی و اجزای تشکیل دهنده ی آن داشته باشد.
در آستانه ی روز معلم و در ادامه ی برخوردهای فراقانونی با فعالان صنفی و تلاشی برای به محاق بردن حرکت های صنفی و برحق معلمان، حکم ناعادلانه ی 91 روز حبس تعزیری علیه طاهر قادرزاده، عضو انجمن صنفی معلمان استان کردستان و از فعالین صنفی شهرستان سقز، به اتهام مشارکت در برگزاری تجمعات صنفی که از بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق به رسمیت شناخته ی معلمان در ایران و بسیاری از نقاط دنیا می باشد، صادر گردیده است.
مسلماً احضار، بازداشت، تبعید و احکام ناروای این چنینی نه تنها خللی در اراده ی راسخ جامعه ی بزرگ فرهنگیان ایجاد نکرده، بلکه عزم جامعه ی فرهنگیان را جزم تر نموده و تا هر چه بیشتر حقانیت و قانونی بودن خواسته های بر حق مطرح شده را به اثبات برسانند.
اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» جفایی بزرگ در حق فرهنگیان محسوب می شود که ناشی از نگاه امنیتی و سیاست آلود مسؤلان به فعالیت های صنفی و قانون مدار معلمان است نه تنها از حیث مبانی حقوقی سنخیتی با کنش های صنفی ندارد بلکه برای افکار عمومی نیز قابل پذیرش نیست .
بدون تردید چشم انداز کنش های صنفی معلمان در صورت تحقق، به تقویت امنیت ملی خواهد انجامید و بی تردید آنها که تبعیض را دامن می زنند و به خواسته های عدالت خواهانه فرهنگیان بی توجهی می کنند و حق طلبی را با تهمت و حبس پاسخ می دهند، زمینه بحران را فراهم و امنیت ملی را تهدید می کنند.
معلمان ایران با عزمی آهنین و استوار در برابر احکامی که فراتر از بنیان های مبانی قانونی باشد با اتکاء به موازین قانونی و حقوق مدنی خواهند ایستاد و به شیوه های مقتضی، اعتراض خود را نشان خواهند داد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، احکام صادره بر علیه معلمان را نقض آشکار حقوق فرهنگیان می داند و لذا بر مبنای مفاد اساسنامه ی متبوع خود، ضمن دفاع از فعالیت های صنفی معلمان مصرانه خواهان پیگیری آزادی همه فعالان فرهنگی صنفی و الغای حکم زندان علیه آقای طاهر قادر زاده می باشد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور

۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۵
حقوق معلم و کارگر:
https://telegram.me/joinchat/Bhl3cDuztWd0zMdaBthDig