سرخط خبرها
خانه / کارگران / حمایت کارگران قالب‌های صنعتی سایپا و ایران‌خودرو، کارگران ساختمانی شهرهای سنندج و البرز از خواسته‌های جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی
حمایت کارگران قالب‌های صنعتی سایپا و ایران‌خودرو، کارگران ساختمانی شهرهای سنندج و البرز از خواسته‌های جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی

حمایت کارگران قالب‌های صنعتی سایپا و ایران‌خودرو، کارگران ساختمانی شهرهای سنندج و البرز از خواسته‌های جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی

حمایت کارگران قالب‌های صنعتی سایپا و ایران‌خودرو، کارگران ساختمانی شهرهای سنندج و البرز از خواسته‌های جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی

سایت اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران، بیانیه‌های متعددی از کارگران شرکت‌های مختلف در حمایت از اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران و جعفر عظیم‌زاده، رییس اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران، منتشر نموده است که متن آنها به تفکیک در زیر آمده است.


بیانیه‌ی حمایت کارگران قالب‌های صنعتی سایپا و ایران‌خودرو

*ما جمعی از کارگران شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا و ایران‌خودرو از خواست برچیدن اتهام اقدام علیه امنیت ملی از پرونده‌ی کارگران و معلمین و فعالانی که از حقوق ما دفاع کرده‌اند، حمایت می‌کنیم و می‌خواهیم فوری جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان که به خاطر اعتراض به این اتهام‌ها اعتصاب غذا کرده‌اند، آزاد شوند. این‌ها هیچ کاری نکرده‌اند تا امنیت ملی به خطر بیفتد، فقط از حقوق کارگران و معلمان دفاع کرده‌اند.

جمعی از کارگران شرکت قالبهای صنعتی سایپا و ایران خودرو

18 اردیبهشت 95
بیانیه‌ی حمایت کارگران ساختمانی شهرهای سنندج و البرز از خواسته‌های جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی

*ما جعفر عظیم‌زاده و خیلی از فعالین کارگری دیگر مخصوصاً فعالین شهرهای کردستان را به خوبی می‌شناسیم و با هدف و فعالیت آن‌ها کاملاً آشنا هستیم. آن‌ها هیچ هدفی غیر از بهتر شدن وضعیت زندگی کارگران و بیکاران ندارند و هیچ کاری هم غیر از تلاش برای رسیدن به آن نکرده‌اند. حالا همین فعالین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به زندان افتاده‌اند. اگر حق داشتن کار و زندگی مناسب اقدام علیه امنیت ملی است، پس حتماً از نظر کسانی که این پرونده سازی‌ها را انجام می‌دهند بیشتر مردم که بیکارند یا به خاطر دستمزد پایین زندگیشان مناسب نیست و ناراضی هستند، امنیت ملی را به خطر می‌اندازند. ما به این پرونده سازی‌ها علیه فعالین کارگری و معلمان اعتراض داریم و خواهان آزادی جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی و همه‌ی کسانی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی زندانی شده‌اند، هستیم.

جمعی از کارگران ساختمانی سنندج

*آقای جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی بدون اینکه هیچ گناهی کرده باشند زندانی شده‌اند. ما کارگران ساختمانی که جزو بی حقوق‌ترین قشر از کارگران هستیم و نه بیمه‌ی درمانی و نه بیمه‌ی بیکاری شامل‌مان می‌شود و نه دستمزد مناسب با کار سخت ساختمانی داریم، بارها شاهد بوده‌ایم که جعفر عظیم‌زاده و فعالین دیگر به حقوق پایمال شده‌ی کارگران ساختمانی اعتراض کرده‌اند و از خواسته‌های ما دفاع نموده‌اند. این‌ها دفاع کنندگان از حقوق ما و رهبران ما هستند که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی حالا زندانی شده‌اند. این انسان‌های دلسوز حتی در زندان هم با اعتصاب غذا از حقوق ما دفاع می‌کنند. ما خواهان ممنوع شدن چسباندن اتهام اقدام علیه امنیت ملی به همه‌ی کسانی که از حقوق کارگر و معلم و بقیه‌ی مردم زحمتکش دفاع می‌کنند، هستیم و می‌خواهیم فوری از زندان آزاد شوند.

جمعی از کارگران ساختمانی استان البرز

18 اردیبهشت 95

منبع:سایت اتحادیه آزادکارگران ایران